آلودگي محصولات بهداشتي

مدير انجمن: najm134

آلودگي محصولات بهداشتي

پستتوسط najm134 » شنبه فبريه 27, 2010 9:36 am

عناوين گزارشاتي كه تا كنون در اين باره منتشر شده است: تركيبات موجود در شامپوها و لوسيون‌ها براي نوزادان خطرناك است - لبهاي سربي و سمّي - كرمهاي ضد آفتاب توازن هورمون‌هاي تيروئيد را تا حد زيادي بر هم مي زنند - مضرات مواد آرایشی و زیبایی برای پوست.- آلودگي ميکروبي محصولات دارويي بهداشتي ترکيبي داروخانه هاي تهران - خطرات خوشبو کننده های هوا و مواد شوينده و پاك كننده - آلاينده‌هاي خانگي
najm134
 
پست ها : 1918
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:15 am

آلودگي محصولات بهداشتي

پستتوسط najm134 » دوشنبه آپريل 05, 2010 4:32 pm

تركيبات موجود در شامپوها و لوسيون‌ها براي نوزادان خطرناك است
در گزارش پژوهشگران دانشگاه واشنگتن كه در مجله اطفال به چا پ رسيده، آمده است كه ميزان ماده شيميايي فتاليت در ادرار نوزاداني كه براي آنها از اين محصولات استفاده مي‌شود، به طور چشمگيري افزايش پيدا مي‌كند. مطالعه بر روي نمونه‌هاي انساني و حيواني نشان داده است كه اين ماده شيميايي باعث كاهش عملكردهاي توليد مثلي در مردان مي‌شود. اين پژوهشگران، ميزان فتاليت را در 163 نوزاد كه بين سالهاي 2000 تا 2005 متولد شده بودند را آزمايش كرده و دريافتند كه در ادرار 81 درصد از اين نوزادان، ميزان قابل تشخيصي از اين ماده شيميايي وجود دارد. خواص سمي اين قبيل مواد شيميايي مي توانند تاثيرات نامطلوب روي رشد و دستگاه توليد مثلي نوزادان بر جاي بگذارند. فتاليت‌ها در بيش از 70 درصد از محصولات آزمايش شده شامل شامپوها، دئودورانتها و عطرها وجود دارند.
اين گروه از متخصصان يادآور شدند كه نام اين مواد شيميايي بر روي برچسب محتويات اين محصولات درج نشده است. گفتني است كه اتحاديه استفاده از برخي از فتاليت‌ها را در مواد آرايشي و اسباب بازي‌ها ممنوع كرده و در كاليفرنيا نيز استفاده از اين مواد در اسباب‌بازي‌هاي كودكان ممنوع شده است .
منبع خبر : ايسنا
najm134
 
پست ها : 1918
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:15 am

آلودگي محصولات بهداشتي

پستتوسط najm134 » دوشنبه آپريل 05, 2010 4:33 pm

آلودگي ميکروبي محصولات دارويي بهداشتي ترکيبي داروخانه هاي تهران
آلودگي ميکروبي فرآورده هاي دارويي و بهداشتي از گذشته مورد توجه بوده و به همين دليل در فارماکوپه هاي دارويي براي اين گونه فرآورده ها محدوديت هايي در نظر گرفته شده است. همچنين جهت فرآورده هاي خاص عاري بودن فرآورده از ميکروارگانيزم هاي خاص آلوده کننده ضرورت يافته است. فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي موضعي (کرم ها و پمادهاي پوستي) دسته اي از محصولات پرمصرف هستند که بصورت تجارتي توسط کارخانجات معتبر و يا با توجه به دستور پزشک در داروخانه ساخته مي شوند. فرآورده هاي موضعي تجارتي به عنوان دارا بودن حداقل شرايط ‏‎(Good Manufcturing G.M.P Practice)‎‏ و نيز کاربرد مواد محافظ کمتر در معرض آلودگي ميکروبي قرار مي گيرند، ولي شرايط مذکور در داروخانه ها معمولا وجود ندارد بنابراين مصرف اين گونه فرآورده هاي ساختني مي تواند علاوه بر فساد فرآورده و ماده موثره، مشکلاتي را براي مصرف کننده ايجاد کند. اين نظرات بخصوص اگر مصرف کننده ضعف ايمني داشته باشد ‏‎(Immunocom Promised)‎‏ و يا دچار بيماري پوستي باشد بيشتر است. در گذشته مطالعات فراواني جهت جداسازي ميکروارگانيسم ها از پايه هاي چرب انجام شده که روش هاي متفاوتي را مورد بررسي قرار داده اند و در حال حاضر دو روش براي آزمايش محدوديت ميکروبي اين دسته از فرآورده ها پيش نهاد مي شود. روش مستقيم و روش صاف کردن از غشادر اين پايان نامه با استفاده از روش مستقيم ‏‎(Direct Transfer)‎‏ کيفيت ميکروبي يکي از فرآورده هاي ساختني موضعي پر مصرف که در داروخانه هاي شهر تهران تهيه و عرضه مي شود مورد بررسي قرار گرفت ابتدا سعي کرديم امولسيون پايدار و يکنواختي از نمونه مورد نظر و محيط کشت مايع و مقاديري از تويين 80 تهيه نمائيم. از بين مقادير مختلف تويين 80 مورد آزمايش، غلظت 1% در محيط کشت مايع با نمونه، امولسيون پايدار و يکنواختي ايجاد نمود. آنگاه تست معتبر سازي بر روي فرمولاسيون انتخابي جهت بررسي عدم اثر مهاري اين فرآورده و اجزاي آن، بر باکتريها و قارچها انجام گرفت. ابتدا با استفاده از سديم کلرايد 9/0% از ميکروارگانيسم هاي انديکاتور فعال شده ‏‎[Salmonella, Pseudomonas aeruginosa Staphylococcous aureus, Escherichi coli, Candida albicans]‎‏ سوسپانسيون تهيه نموده و با تهيه رقت 1 هزارم 1 ميلي ليتر از آنرا با سوسپانسيون نمونه و محيط کشت مايع به حجم رسانده و در حرارت مناسب گرمخانه گذاري گرديد. در پايان دوره گرمخانه گذاري نمونه ها جهت بازيافت و تشخيص افتراقي پنج ميکروارگانيسم مورد نظر بررسي شدند. نتايج حاصل از اين بررسي، نشان مي دهد که در تمام موارد، 5 ميکروارگانيسم مورد بررسي، رشد کامل نموده و بازيافت شد. پس از مشخص شدن روش تست محدوديت ميکروبي و انجام آزمايش معتبرسازي نمونه انتخابي و اثبات عدم اثر مهاري آن بر باکتريها و قارچها، آزمايش محدوديت ميکروبي نمونه ها را آغاز کرديم. در اين بررسي 21 نمونه از يک فرآورده آرايشي و بهداشتي ساختني ‏‎‎‏(اوسرين اوره) از داروخانه هاي سطح شهر تهران جمع آوري و بلافاصله پس از تهيه (مرحله اول) و نيز دو هفته بعد از تهيه (مرحله دوم آزمايش) از نظر شمارش ميکروارگانيسم هاي هوازي زنده مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج بدست آمده از آزمايشات مرحله اول نشان مي دهد که نمونه هاي تازه تهيه شده اغلب داراي آلودگي ميکروبي بودند ولي آلودگيشان کمتر از حد مجاز اعلام شده توسط فارماکوپه هاي دارويي بود. اما پس از گذشت دو هفته در آزمايشات مرحله دوم در تمام نمونه ها شاهد رشد و افزايش تعداد ميکروارگانيسمهاي هوازي زنده بوديم و در اغلب موارد اين رشد قابل توجه بوده و تعداد ميکروارگانيسم ها از حد قابل قبول توسط فارماکوپه هاي دارويي فراتر است. بررسي هاي بيشتر جهت شناسايي ميکروارگانيسمهاي آلوده کننده نشان داد که در بسياري از نمونه ها در مرحله اول استافيلوکوکوس اورئوس و پسودوموناس و کانديداآلبيکنس (که عدم وجود اين قارچ در فرآورده هاي موضعي در ايران خواسته شده) وجود داشت. بنابراين اين تعداد از فرآورده ها غير قابل قبول محسوب شدند. در مرحله اول آلودگي سامونلا در نمونه ها وجود نداشته ولي در آزمايش مرحله دوم حدود 2/14% از نمونه ها آلودگي به اين ميکروارگانيزم را نشان داده اند و بطور کلي درصد فراواني همه ميکروارگانيسم هاي نشان شده افزايش قابل توجهي داشته بدين ترتيب اثبات نموديم که در اغلب موارد فرآورده هاي ساختني تهيه شده در داروخانه ها بدليل عدم رعايت اصول بهداشتي کافي داراي آلودگي ميکروبي مي باشند.
منبع: پايان نامه(دکتري)-- داروسازي بررسي ميزان آلودگي ميکروبي کرمها و پمادهاي دارويي و بهداشتي ترکيبي (تهيه شده) در داروخانه هاي شهر تهران دانشگاه علوم پزشکي تهران، دانشکده داروسازي، تهران، 80-1379
najm134
 
پست ها : 1918
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:15 am

آلودگي محصولات بهداشتي

پستتوسط najm134 » دوشنبه آپريل 05, 2010 4:35 pm

خطرات خوشبو کننده های هوا و مواد شوينده و پاك كننده
ايران حال ، منبع خبر ، سلامت نيوز : تحقیقات نشان داده انواع خوشبوکننده های هوا دارای مواد سمی و شیمیایی هستند که برای سلامت بدن مضر است .
به گزارش شیکاگو تریبون، استفاده از انواع خوشبو کننده های هوا و پارچه و لباس دارای موا شیمیایی و بعضا سمی هستند .
به همین دلیل توصیه می شود درمکانهای سر بسته به خصوص در مورد لباس و اتاق کودک به هیچ وجه از خوشبو کننده استفاده نشود.
حتی استفاده از صابون و کرم های عطری نیز برای اطفال توصیه نمی شود زیرا ممکن است در ابتدا منجر به حساسیتهای پوستی و واکنشهای خفیف بدن و با گذشت زمان منجر به مشکلات تنفسی شود.
استفاده از چنین محصولاتی که دارای خوشبو کننده ها هستند حتی اگر مداوم و هر روز نباشد و در هفته یک یا دو بار استفاده شود فرد را در معرض عوارض و بیماریهای مختلفی قرار می دهد.
بررسی ها نشان می دهد عوارض پوستی و تنفسی ناشی از مصرف انواع خوشبو کننده ها به طور مداوم بین 30 تا 50 درصد می باشد.
مدير روابط عمومي شركت كنترل كيفيت هوا آلودگي ناشي از خوشبو كننده ها را يكي از مهمترين عوامل در بروز بيماريهاي تنفسي در محيطهاي بسته عنوان نموده و در ادامه گفت: در صورت مصرف بيش از حد خوشبو كننده ها بروز بيماري آسم دور از انتظار نخواهد بود. وي آلودگي ناشي از مواد شوينده و پاك كننده، پخت و پز و ذرات منتشره ناشي از كفپوشهاي با الياف پلاستيكي را مهمترين آلاينده هاي محيط بسته منازل مسكوني عنوان نموده و استفاده از پاك كننده هاي استاندارد و ايجاد جريان مناسب هوا را بهترين راهكار جهت كاهش اثرات سوء ناشي از اين آلاينده ها بيان نمود.
najm134
 
پست ها : 1918
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:15 am

آلودگي محصولات بهداشتي

پستتوسط najm134 » دوشنبه آپريل 05, 2010 4:37 pm

آلاينده‌هاي خانگي
دكتر حميد سهراب‌پور، متخصص بيماري‌هاي داخلي، فوق تخصص بيماري‌هاي ريوي و رئيس بيمارستان لبافي‌نژاد به آلاينده‌هاي خانگي و عوارض و بيماري‌هاي ناشي از آن‌‌ها توضيح مي‌دهد.
• يك سري از آلاينده‌ها مثل مواد شوينده وجود دارند كه مردم هم نسبت به خطرات آن آگاهند ولي در هر خانه‌اي و به ميزان بسيار زياد از اين مواد استفاده مي‌شود. در مورد مسموميت‌هاي ناشي از اين مواد هم توضيح مي‌دهيد؟
در مورد مواد شوينده نكته مهمي كه وجود دارد، اين است كه مواد شوينده آلودگي‌شان به 2 صورت مستقيم و غير مستقيم است. به‌طوري كه انواع و اقسام شوينده‌ها و سفيد‌كننده‌ها كه گاز كلر آزاد مي‌كنند، اگر بي‌مهابا استفاده شوند، در فضاي سربسته منجر به مسموميت‌هاي شديد مي‌شوند.
• خيلي از افراد هم حتي انواع مختلف اين مواد را با هم مخلوط مي‌كنند.
دقيقا همين‌طور است، گاهي اوقات اين مواد با موادي مثل اسيد تركيب مي‌شوند چون فرد تصور مي‌كند كه در اين صورت شست و شو با دقت بيشتري انجام مي‌شود در حالي‌كه همين شوينده‌هاي تركيبي در بسياري از موارد منجر به خفگي‌هاي آني مي‌شوند.
• اين‌ عوارض كه اثرات مستقيم بودند. منظورتان از عوارض غير‌مستقيم چيست؟
خب مشخص است كه خيلي از افراد نسبت به اين مواد حساسيت دارند و در اثر تماس پوستي دچار اگزما مي‌شوند. در ضمن يك اثر ديگر اين آلاينده‌ها آلوده كردن محيط زيست است چون اين مواد در داخل فاضلاب تخليه شده و وارد طبيعت مي‌شود و تقريبا ماندگار خواهند بود.
علاوه بر اين در مناطقي كه اين آب‌ها براي استفاده‌هاي كشاورزي هستند، منجر به بروز بيماري‌هاي عفوني مختلف مي‌شوند و بدتر از همه اين كه متأسفانه بر خلاف كشورهاي پيشرفته، نسبت به تبليغ در كمتر استفاده كردن اين مواد هم در كشور ما كوتاهي شده است و علاوه بر اين كه مردم از آن‌ها استفاده بيش از حد مي‌كنند، رسانه‌ها در تشويق مردم نسبت به كمتر مصرف كردن هيچ اقدامي نمي‌كنند.
• فردي كه هر روز با اين آلاينده‌ها سرو كار دارد مطمئنا بايد منتظر عوارض دراز‌مدت هم باشد. در مورد عوارض طولاني‌مدت اين مواد هم توضيح مي‌دهيد؟
خوب ببينيد، مواد شوينده مقدار زيادي مواد بازي دارند و انواع و اقسام سفيدكننده‌ها و پودرهاي شوينده حاوي موادي هستند براي دفع چربي‌ها كه فرمول شيميايي آن‌ها بسيار پيچيده است. اثرات درازمدت اين مواد هم بخصوص در پوست به صورت انواع واكنش‌هاي آلرژيك و درماتيت‌ها خودشان را نشان مي‌دهند.
به همين خاطر توصيه مي‌كنيم كه اگر اين مواد داخل محيط سربسته استفاده مي‌شوند، حتما از دستكش استفاده شود و تهويه مناسب برقرار باشد؛ به‌خصوص در حمام چون بيشتر اتفاق‌ها به علت عدم تهويه مناسب و همراه با بخار آب در حمام مي‌افتد.
علاوه بر تمام اين‌ها باز هم بايد تأكيد كنم كه موادي كه وارد سيستم تنفسي مي‌شوند، به چند طريق بيماري‌ را تحميل مي‌كنند به‌طوري كه به‌طور مستقيم، مواد اسيدي منجر به سوختن مخاط مي‌شوند، بعضي از اين مواد هم منجر به التهابي در ريه مي‌شوند كه اين التهاب فرد را مبتلا به برونشيت و بيماري‌هاي التهابي مي‌كند، حتي بعضي از اين مواد ميزان التهابي كه ايجاد مي‌كنند، آنقدر شديد است كه حالات اورژانس و فوريت به وجود مي‌آورند، برخي واكنش‌هاي التهابي نيز سيرشان خيلي مزمن است و حتي در شروع ممكن است هيچ علامتي در بيمار ايجاد نكنند اما بعد از 10 تا 15 سال كم كم آثار خود را نشان مي‌دهند.
• مطالعه‌اي در مورد سرطان‌زا بودن اين مواد صورت گرفته؟
البته سرطان‌زايي اين مواد به اثبات نرسيده ولي بايد در مورد آن‌ها حتما جانب احتياط را پيش گرفت چون به هر حال براي ابتلا به سرطان اين مواد خطر بالقوه دارند. اما نكته حائز اهميت اين است كه هر كدام از اين مواد شيميايي وقتي كه فرد سيگار هم بكشد، اثرات مخربشان چند برابر مي‌شود پس باز هم سيگار براي ما مهم‌ترين آلاينده است.
najm134
 
پست ها : 1918
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:15 am

مرگ فجيع 70 میليون حيوان هزينه مقدماتي توليد محصولات بهداشتی

پستتوسط najm134 » جمعه مارس 22, 2013 2:29 am

مرگ فجيع هفتاد مليون حيوان هزينه مقدماتي توليد محصولات بهداشتي آرايشي طبي شيميايي است .
عوارض شيميايي تخفيف يافته آن روي انسان آثار بعدي اين محصولات است .

بسیاری از محصولات آرایشی قبل از تولید نهایی، روی چشم، بینی، دهان و دستگاه گوارشی حیوانات آزمایش می‌شوند تا پزشک‌ها واکنش‌های آلرژی‌زا و غیره را متوجه شوند
هفته گذشته اتحادیه اروپا قانونی مبنی بر ممنوعیت انجام آزمایش لوازم آرایشی روی حیوانات را تصویب کرد. بنابراین قانون، شرکت‌های تولید کننده لوازم آرایشی نباید محصولاتی را که مواد آن روی حیوانات آزمایش شده را به بازار عرضه کنند.

* آزمایش لوازم آرایشی روی حیوانات با چه هدفی صورت می‌گیرد؟
آزمایش لوازم آرایشی و زیبایی روی پوست حیوانات همواره با مناقشات فراوانی روبرو بوده است. گرچه روش‌های جایگزین بسیاری وجود دارد اما بسیاری از شرکت‌های بزرگ تولید لوازم آرایشی و بهداشتی، آزمایشات ایمنی مواد خود را به طرز بیرحمانه‌ای روی حیوانات انجام می‌دهند.

به گزارش سازمان جامعه انسانی آمریکا، این آزمایش‌ها شامل تست مسمومیت‌های عمومی، حساسیت چشم و پوست و جهش‌زایی می‌شود.
پس از 13 سال بحث و مجادله در اتحادیه اروپایی آزمایش مواد سمی آرایشی روی حیوانات در اروپا متوقف شد، اما در طول این سال‌ها کشورهایی نظیر فرانسه و انگلیس هنوز هم از سرمداران آزمایشات حیوانی در جهان به شمار می‌روند. در آمریکا هم که بزرگ‌ترین شرکت‌های تولید کننده‌ لوازم آرایشی دنیا در آن حضور دارند،آزمایش مواد آرایشی روی حیوانات امری رایج است، به‌طوری که شرکت L’Oreal، غول آرایشی دنیا نسبت به ممنوعیت فروش لوازم آرایشی که روی حیوانات تست شده‌اند اعتراضات بسیاری کرد.
تصوير
تست لوازم آرایشی روی حیوانات نوعی سوء استفاده از آن‌ها است که به قصد اطمینان از اثر بخشی و ضد حساسیت بودن لوازم آرایشی در انسان انجام می‌شوند. به خاطر آسیب‌هایی که به حیوانات آزمایشی وارد می‌شود، سال‌هاست فعالان حقوق حیوانات با شرکت‌های تولید کننده این لوازم مبارزه کرده‌اند، اما به خاطر نفوذ این شرکت‌ها در دولت‌های اروپایی و آمریکا به موفقیت چندانی دست نیافته‌اند.
بسیاری از محصولات آرایشی قبل از تولید نهایی روی چشم، بینی، دهان و دستگاه گوارشی حیوانات آزمایش می‌شوند تا پزشک‌ها واکنش‌های آلرژی‌زا و غیره را متوجه شوند، اما حیواناتی که در این آزمایش‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند، یا کور شده و در نهایت در اثر خفگی تلف می‌شوند.

به گزارش Animalaid، سالانه حدود 38 هزار حیوان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا تحت آزمایش مواد آرایشی قرار می‌گیرند.
اگر چه روش‌های جایگزین بسیاری بوجود آمده‌اند اما بسیاری از کارخانه‌های آمریکایی تولید کننده لوازم آرایشی مانندUnilever، Clorox، Church& Dwight ،Johnson & Johnson و دیگران به مسموم کردن و آسیب زدن به حیوانات در تست‌های آزمایشگاهی ادامه می‌دهند.
حیواناتی مانند موش، خوکچه هندی و بویژه خرگوش به زور مواد شیمیایی زیادی را می‌بلعند یا بو می‌کنند و یا روی صورت و چشم آن‌ها تزریق می‌شوند.
اعتیاد میمون‌ها، تغییر شکل صورت گربه‌ها و سگ‌ها، نابینایی خرگوش‌ها، ایجاد تومورهایی به بزرگی بدن خود موش و غیره نتیجه بسیاری از این آزمایش‌های غیر انسانی است.
بنا بر این گزارش، دولت آمریکا از بسیاری از آزمایش‌های بیرحمانه روی حیوانات حمایت مالی کرده و اگر چه راه‌های موثر جایگزین زیادی در دسترس هستند، اما میلیون‌ها حیوان در آزمایشگاه‌های این کشور تلف می‌شوند.
به گزارش PETA، سازمان حمایت از رفتار اخلاقی با حیوانات ، بیش از 7 هزار ماده شیمیایی در لوازم آرایشی استفاده می‌شود و در حالی که اتحادیه اروپا آزمایش بیش از 400 ماده شیمیایی روی حیوانات را ممنوع کرده، اما آمریکا تنها 14 مورد را محدود کرده است.
مقادیر بسیاری از پودرهای صورت، انواع رنگ مو گاهی اوقات برای آزمایش سمی نبودن آن‌ها به خورد حیوانات داده می‌شود.
به گزارش پایگاه تحلیلی NJ، بسیاری ازشرکت‌های مهم تولید لوازم آرایشی از حیوانات استفاده می‌کنند تا امنیت محصولات خود را آزمایش کنند.
بنابراین گزارش؛ مصرف کننده‌ها باید محصولاتی را که از حیوانات در آزمایش‌های خود استفاده می‌کنند را تحریم کنند.
تصوير
تست‌هایی که در آزمایشگاه‌های این شرکت‌ها انجام می‌شوند برای حیوانات بسیار دردناک بوده و در بسیاری از موارد منجر به مرگ آن‌ها می‌شود. حتی اگر حیوانات در این شرایط سخت تلف نشوند، بی مصرف بوده و توسط مسئولان آزمایشگاه‌ها تلف می‌شوند. گفته می‌شود سالانه حدود 25 میلیون حیوان تنها در آمریکا در تست‌های آزمایشگاهی تلف می‌شوند.
تمام حیوانات از میمون گرفته تا موش آزمایشگاهی در انواع تست‌های لوازم آرایشی مورد استفاده قرار می‌گیرند. برای مثال سایه چشم و دیگر انواع آرایش‌های چشم روی چشم خرگوش‌ها انجام می‌شود تا میزان حساسیت مواد به پلک چشم‌های حساس آزمایش شود که در بسیاری از موارد به کوری خرگوش منجر خواهد شد.
در گذشته آزمایش‌های این چنینی روی حیوانات تا حدودی قابل توجیه بود زیرا در برخی از موارد، مواد مسموم باعث نابینایی و یا حتی مرگ برخی مصرف‌کننده‌ها می‌شد. اما در این دوره و با وجود بسیاری از راه‌های جایگزین اعمال چنین آزمایش‌هایی به هیچ عنوان قابل توجیه نیست.
* انواع آزمایش‌های لوازم آرایشی
تصوير

تست Draize یا مسمومیت حاد
این تست در سال 1944 توسط اداره دارو و غذای آمریکا ابداع شد. تست مسمومیت حاد عمدتا در آزمایش لوازم آرایشی انجام می‌گیرد. حدود 0.5 میلی‌لیتر از ماده شیمیایی به چشم یا پوست حیوان تزریق شده و منتظر تاثیرات آن روی بدن حیوانات می‌شوند.
برای اعمال تغییرات روی بدن حیوانات باید 14 روز صبر کرد. در این مدت، نشانه‌های این تست، قرمزی پوست، تورم، کوری و تخلیه بدن است. خرگوش و سگ از مهمترین حیواناتی هستند که در این آزمایش‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. اگر محصول آسیبی به حیوان نرساند که در اکثر موارد می‌رساند، حیوان دوباره مورد استفاده قرار گرفته یا اینکه آسیب دیده و تلف می‌شود.

تست حساسیت چشم

تصوير
در این تست، تاثیرات نفوذ مواد آرایشی داخل چشم آزمایش می‌شود. برای انجام این کار، مقداری از مواد آرایشی را وارد چشم خرگوش می‌کنند که در بیشتر موارد باعث کوری حیوان می‌شود. این آزمایش هر 24، 48 و 72 دو ساعت به مدت 7 روز انجام می‌شود.

مسمومیت حاد خوراکی

ماده آزمایشی از طریق لوله غدا خوری به زور وارد گلوی موش شده که باعث استفراغ، خونریزی داخلی، فلج شدن اعضای بدن و حتی مرگ این حیوان می‌شود.
هدف این آزمایش تعیین مقدار موادی است که باعث مرگ نیمی از حیوانات آزمایش شده در طی 14 روز می‌شود.

مسمومیت از طریق استشمام
موش خرمایی یا میمون را به زور وارد یک لوله بسیار تنگ می‌کنند تا ماده مورد آزمایش را بو کند. آثار آزمایش پس از 14 روز روی حیوان پدیدار می‌شود که منجر به مرگ بیش از نیمی از حیوانات آزمایشی می‌شود.

طبق گزارش‌هایی که تاکنون منتشر شده اند، سالانه بین 14 تا 70 میلیون حیوان در تمام دنیا تحت تست‌های آزمایشی قرار می‌گیرند که بسیاری از آن‌ها می‌میرند.

* آزمایشگا‌ه‌های مخفی بوتاکسدر انگلیس

بوتاکس محصول پیشروی جراحی‌های زیبایی است که برای اولین بار توسط شرکت Allergan آمریکا در کالیفرنیا تولید شد. مجوزی که انگلیس برای ساخت بوتاکس دریافت کرده است شرکت‌ها را ملزم می‌کند که هر کدام از این بوتاکس‌ها باید ابتدا روی موش‌های آزمایشگاهی تست شوند.
بوتاکس یکی از معروف‌ترین روش‌های زیبایی در جهان است که سودی چند میلیون دلاری برای شرکت‌های سازنده به همراه دارد. شرکت تولیدکننده بوتاکس، Allergan از ارائه توضیحات درباره آزمایش روی حیوانات سکوت کرده و آن را محرمانه خوانده است.
به گزارش دیلی‌میل، آزمایشگاه‌های انگلیس حیوانات را در معرض آزمایش‌های سمی LD50 قرار می‌دهند که موجب مرگ آن‌ها می‌شود.
بر اساس اطلاعاتی که موسسه Animal Aid بدست آورده است، دولت انگلیس از فروش سم بوتولینیوم مورد نیاز تولید بوتاکس به شرکت‌های لوازم آرایشی سود مستقیم می‌برد.
تصوير
بنا بر این گزارش، گروه‌های حقوق حیوانات درخواست تحریم بوتاکس را کرده‌اند، زیرا هر ذره آن روی موش‌های آزمایشگاهی تست می‌شود. این نوع محصولات شامل ممنوعیت آزمایش محصولات آرایشی روی حیوانات نمی‌شوند زیرا در ابتدا به عنوان دارو از آن استفاده شده است.
پایگاه انگلیسی دیلی‌میل در تحقیقاتی دریافت، موسسه زیبایی HPA،که آزمایشات موش‌های آزمایشگاهی را انجام می‌دهد، از دربار سلطنتی انگلیس میلیون‌ها دلار دریافت می‌کند.
به گزارش پایگاه Archive، سال 2005، فردی به نام Keith Mann به دلیل حمله به آزمایشگاه‌های wickham در شهر همپشایر به 6 ماه زندان محکوم شد. این فرد با نفوذ به آزمایشگاه‌های Wickham، مدارکی مبنی بر آزمایش ماده‌ای سمی Botulin Toxin) BOTOX) روی حیوانات که باعث مرگ نیمی از آن‌ها می‌شود را کشف کرده بود. نکته جالب توجه این است که دادگاه اجازه قرائت مدارک علیه آزمایشگاه ویکهام را نداد و آقای Mann مجرم شناخته شد.
در میان حیوانات آزمایشگاه‌های این شرکت حدود 100 خرگوش وجود داشتند که از آن‌ها برای انجام آزمایش‌های عوارض جانبی لوازم آرایشی و برخی مواد دارویی استفاده می‌شود.
برای آزمایش لوازم آرایشی در این آزمایشگاه از روش LD50‌ استفاده می‌شود؛ مقدار معینی از یک سم که اگر روی یک عده از حیوانات آزمایشگاهی مورد مصرف قرار گیرد به طور متوسط 50 درصد از آن‌ها از بین می‌روند. این یعنی تزریق ماده سمی به شکم حیوانات و افزایش دوز آن باعث مرگ نیمی از حیوانات می‌شود. نیمی دیگر از حیوانات که زنده می‌مانند یا با گاز خفه می‌شود و یا گردن ان‌ها شکسته می‌شود.
البته این روش آزمایش در سال 1999 ممنوع شد، اما برخی از شرکت‌های انگلیسی همچنان از این روش استفاده می‌کنند.
به گزارش سازمان لوازم آرایشی اتحادیه اروپایی، سالانه بیش از 5 میلیارد محصول آرایشی در بازار اروپا فروخته می‌شود.

* بی‌اهمیتی دولت آمریکا به حقوق حیوانات آزمایشگاهی

به گزارش واشنگتن‌تایمز، در حالی که اتحادیه اروپا انجام آزمایش‌های آرایشی روی حیوانات را ممنوع اعلام کرده است، دولت آمریکا هیچ اقدامی در این باره انجام نمی‌دهد. بر اساس تحقیقاتی که این روزنامه آمریکایی انجام داده است صدها میلیون حیوان در این کشور در ‌آزمایشاتی مانند بوتاکس که آزمایش‌های جایگزین آن هم وجود دارد کشته می‌شوند.
بنا بر این گزارش، هر ساله پزشک‌های آمریکایی بیش از 3 میلیون دوز بوتاکس به بیمارهای خود تزریق می‌کنند. البته قبل از تزریق به پوست انسان، این ماده سمی خطرناک روی حیوانات آزمایش می‌شود.
براساس گزارش واشنگتن‌تایمز، دولت آمریکا به جای حمایت از کمپین‌های مبارزه با آزمایش لوازم آرایشی روی حیوانات، سدی شده و به حمایت کارخانه‌ها پرداخته است.
به گزارش فوربز، دولت چین یکی از دولت‌هایی است که آزمایش‌های حیوانی را برای محصولات زیبایی فروخته شده در این کشور الزامی می‌داند، از اینرو شرکت‌های آمریکایی نظیر L’oreal و Avon فرصت را مناسب دیده و بدون هیچ شکایتی در چین فعالیت می‌کنند.

L’oreal
اورئال بزرگ‌ترین شرکت زیبایی دنیا و آرایشی یکی از برندهای معروف لوازم آرایشی در آمریکا است که آزمایش‌های خود را روی حیوانات انجام می‌دهد. به گزارش lorealinoa، با وجود دسترسی به راه‌های جایگزین، اورئال در ظلم و ستم به حیوانات رتبه اول را دارد.
بنا بر این گزارش اورئال، آزمایش‌های خود را روی حیواناتی مانند موش، خرگوش، سگ و گربه استفاده می‌‌کند، اما به نظر می‌رسد این شرکت علاقه خاصی به خرگوش‌ها دارد، زیرا آن‌ها تنها حیواناتی هستند که بدون کمک آب نمی‌توانند مواد شیمیایی را از چشم خود بیرون کنند.
تخمین زده می‌شود تنها در سال 2010، 2.5 میلیون حیوان در فرانسه در تست‌های آرایشی مورد استفاده قرار گرفتند.
بر اساس این گزارش، اورئال برزگ‌ترین مانع ممنوعیت آزمایشات حیوانی در آمریکا است. قرار بود تا سال 2013 اورئال آزمایشات حیوانی خود را کنار بگذارد، اما غول لوازم آرایشی دنیا آزمایش‌های حیوانات خود را به کارخانه‌های زیرمجموعه خود واگذار کرده است.
اورئال به همراه دو شرکت دیگر آمریکایی یعنی Mary Kay, و Avon مصحولات حیوانی خود را در بازار پرفروش چین که این آزمایشات ممنوع نیست صادر می‌کند.
فساد اورئال آنقدر زیاد است که کمپینی مبنی بر توقف آزمایشات غیر انسانی این شرکت روی حیوانات تشکیل شده است.
تصوير

شرکت Avon

او’ن حدود 9000 محصول آرایشی در سال 2011 در 100 کشور جهان به فروش رساند که حدود 0.3 درصد آن‌ها روی حیوانات تست شده بودند. تعداد حیوانات تست شده می‌تواند به هزاران مورد برسد.
در سال 1989 این شرکت اعلام کرد تا انجام آزمایش روی حیوانات در محصولات خود را متوقف کند. اما در سال 2012 مری‌کی مجددا به این عمل روی آورده است، زیرا دولت چین الزام کرده است که محصولات آرایشی باید روی حیوانات تست شده باشند.
به گزارش دیلی‌میل، سالانه حدود 20 هزار خرگوش و 240 هزار موش در آزمایشگاه‌ها جان خود را از دست می‌دهند.

* اعتراضات جهانی نسبت آزمایشات لوازم آرایشی روی حیوانات

همواره کمپین‌ها و اعتراضات گوناگونی در سراسر جهان نسبت به آزمایش‌های بی‌رحمانه لوازم آرایشی روی حیوانات وجود داشته است، به‌طوری که ممنوعیت اخیر تولید این محصولات در اتحادیه اروپا بر اثر فشارهای این گروه‌ها بوده است.
تصوير
najm134
 
پست ها : 1918
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:15 am

واکنش‌های آلرژیک و دستمال مرطوب

پستتوسط pejuhesh232 » يکشنبه ژوئن 14, 2015 10:13 pm

واکنش‌های آلرژیک و دستمال مرطوب


شفا آنلاين- با وجود این‌که تصور می‌شود دستمال مرطوب بی‌خطر است اما نوعی ماده نگهدارنده در دستمال مرطوب باعث افزایش واکنش‌های آلرژیک می‌شود.
به گزارش شفا آنلاين،استفاده از دستمال مرطوب بویژه زمانی که وقت و انرژی کافی برای شستن صورت وجود ندارد، آسیب بیشتری به پوست وارد می‌کند. ماده نگهدارنده‌ای به نام «متیل ایزوتیازولینون» با نام تجاری MI که به‌طور گسترده برای زدودن باکتری‌ها در دستمال مرطوب استفاده می‌شود در بروز چشمگیر درماتیت پوستی (نوعی التهاب پوستی است که در اثر تماس مستقیم با ماده محرک خارجی ایجاد می‌شود) نقش دارد.

«متیو زیرواس» مدیر مرکز درماتیت پوستی در مرکز پزشکی وکسنر اوهایو می‌گوید: در دو سال گذشته شاهد انفجار در تعداد مبتلایان به درماتیت‌های پوستی ناشی از MI بوده‌ایم. این رشد چشمگیر باورکردنی نبود زیرا آلرژن MI به عنوان مهم‌ترین عامل درماتیت‌های پوستی شناخته شد. این نگهدارنده که در لوازم آرایشی و بهداشتی و محصولات مراقبت شخصی از سال 2005 مورد استفاده قرار می‌گیرد ترکیباتی شبیه به فرمالدئیدها هستند که در دستمال مرطوب‌های صورت بکار رفته و باعث واکنش‌های آلرژیک می‌شوند.

گفته می‌شود حتی اگر این آلرژن در محصولات صابون و مو نیز یافت شود اما دستمال مرطوب‌های حاوی آن به مراتب دردسر ساز هستند زیرا مواد تشکیل دهنده صابون اغلب با شست‌و‌شو از روی پوست حذف می‌شوند اما پاک کردن صورت باعث می‌شود غلظت قابل توجهی از آلرژن MI روی پوست باقی مانده و جذب آن شود و در نتیجه حساسیت و درماتیت پوستی افزایش یابد.

متخصصان برای جلوگیری از ایجاد درماتیت‌های پوستی و واکنش‌های حساسیت زا توصیه می‌کنند زنان با هشیاری و احتیاط بیشتری از آن‌ها استفاده کنند. گفته می‌شود تخمین زده شده در اروپا 5/1درصد از جمعیت از MI آلرژیک رنج می‌برند. توصیه می‌شود قبل از خرید دستمال مرطوب فهرست مواد تشکیل دهنده آن به دقت مطالعه شود و برای جلوگیری از ابتلا به درماتیت پوستی از خرید محصولات حاوی MI پرهیز کنید.
pejuhesh232
 
پست ها : 3294
تاريخ عضويت: سه شنبه دسامبر 07, 2010 11:22 pm

فروش دستمال های اعتیادآور

پستتوسط pejuhesh232 » شنبه جولاي 11, 2015 2:33 am

فروش دستمال های اعتیادآور


یک آسیب شناس اجتماعی از فروش دستمال های مرطوب کننده اعتیاد آور در بازار خبر داد و گفت: زنان و دختران مراقب دام جدید مافیای مواد مخدر باشند.

Image

دکتر مجید ابهری در گفتگو با مهر، افزود: اخیرا با توجه به گسترش مبارزه پلیس مبارزه با مواد مخدر با قاچاقچیان، مافیای مواد مخدر تاکتیک های خود را عوض کرده و اقدام به تولید و عرضه اقلام جدید با تبلیغات کاذب کرده است.

وی گفت: یکی از این اقلام دستمال کاغذی مرطوب کننده برای رفع خستگی پوست و جوان سازی آن است که توسط فروشندگان زن در اتوبوس ها، مترو و اماکن پر تردد بانوان تبلیغ و عرضه می شود.

ابهری اظهار داشت: دستمال های مرطوب کننده با نام «عالیا» که با فعالیت چهره به چهره توسط فروشندگان عرضه می شود نه تنها موجب جوان سازی پوست نمی شود بلکه با ایجاد اعتیاد به مواد مخدر صنعتی باعث بروز بیماریهای متعدد نیز خواهد شد.

این آسیب شناس اجتماعی تاکید کرد: این دستمال ها بعد از دو بار استفاده اعتیاد ایجاد می کند و دارای مواد مخدر «السی من» از مشتقات آمفتامین هستند و در ابتدا دستمال مرطوب کننده با قیمت ارزان بین ۱۲ تا ۱۵ هزار تومان فروخته می شود و سپس بعد از ایجاد اعتیاد تا بسته ای ۲۰۰ هزار تومان نیز عرضه می شود.

به گفته ابهری، با توجه به خطرات و عوارض استفاده از اینگونه دستمال ها اطلاع رسانی لازم به دختران و زنان جوان در جهت خطرات استفاده از آن برای زنان و دختران می تواند قدم موثری در پیشگیری و مقابله باشد.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه در هر بسته ۱۰ عدد دستمال مرطوب کننده اعتیادآور قرار دارد، گفت: در گذشته مافیای مواد مخدربه شکل های آدامس و شکلات اقدام به عرضه مواد مخدر می کردند که شناسایی و معرفی شده و با شکست مواجه شدند ولی این بار با عرضه این دستمال ها قصد آلوده سازی دختران و زنان جوان را دارند.
pejuhesh232
 
پست ها : 3294
تاريخ عضويت: سه شنبه دسامبر 07, 2010 11:22 pm

مواد خطرناک موجود در خمیر دندان

پستتوسط pejuhesh232 » شنبه آگوست 01, 2015 9:27 pm

مواد خطرناک موجود در خمیر دندان


Image

مواد خطرناک موجود در خمیر دندان به محض اینکه کارخانجات شروع به ساخت خمیر دندان کردند، مردم به امید داشتن دندان هایی درخشنده، این ماده جادویی را خریداری می کردند.
اگرچه خمیر دندان از زمان یونان باستان وجود داشته ولی تا زمان جنگ جهانی اول شناخته نشده بود. به محض اینکه کارخانجات شروع به ساخت خمیر دندان کردند، مردم به امید داشتن دندان هایی درخشنده، این ماده جادویی را خریداری می کردند. در اواخر جنگ جهانی اول، محبوبیت خمیر دندان به جایی رسیده بود که اکثر مردم بدون آن نمی توانستند زندگی کنند.
امروزه خمیر دندان در اطراف هر شخصی وجود دارد، اما به راستی چه چیزی این ماده را اینقدر خاص کرده است؟
چه یکبار در روز مسواک بزنید و چه سه بار، در هر حالت هیچگاه به مواد سازنده آن دقت نمی کنید زیرا اغلب تصور می کنید که مواد محتوی یک قوطی استاندارد خمیر دندان، برای دندان ها ضروری است. اما چرا بر روی اکثر خمیردندان ها نوشته شده : “نخورید، نبلعید و …” ؟ در زیر به برخی از مواد خطرناک موجود در خمیر دندان اشاره می شود.

فرمالدئید
این ماده در اکثر خمیر دندان ها وجود دارد و همه باکتری هایی که پس از خوردن غذا یا خواب درون دندان هایتان ایجاد شده اند را از بین می برد. اما اگر مقدار زیادی از این ماده به طور تصادفی خورده شود، اثرات مرگباری به دنبال خواهد داشت. از اثرات قورت دادن فرمالدئید های شدید می توان به یرقان، کلیه درد، صدمه به کبد و مرگ اشاره کرد.

پاک کننده ها
به هنگام مسواک زدن، کف های خمیر دندان احساس خوشی را در فرد ایجاد می کند. در نتیجه سازندگان خمیر دندان از مواد پاک کننده ای استفاده می کنند تا با ایجاد کف و حباب، احساس خوشی در فرد بوجود آید. اما اگر این حباب های دوست داشتنی بطور اتفاقی خورده شوند، منجر به مشکلات گوارشی در فرد می شوند.

عصاره نعنا
عطر عصاره نعنا تنفس را تازه تر می کند. اگر با خمیر دندان حاوی روغن نعنا مسواک بزنید، این ماده باعث ضربان کند، سوزش معده و لرزش ماهیچه ها می شود.

پارافین
پارافین باعث می شود که خمیر دندان به نرمی بر روی مسواکتان قرار بگیرد. همانطور که می دانید پارافین خوردنی نیست و اگر بر حسب اتفاق خورده شود، باعث دل درد، حالت تهوع، استفراغ و یبوست شدید می شود.

گلیسیرین گلیکل
مطمئنا نمی دانستید که این ماده در خمیر دندان وجود دارد. وجود این ماده، خمیر دندان را از خشک شدن محافظت می کند. اگرچه گلیسیرین سمی نیست اما خوردن این ماده باعث حالت تهوع در فرد می شود.

دی اکسید تیتانیوم
تیتانیوم دی اکسید یکی دیگر از اجزای خمیر دندان است که در رنگ سفید هم استفاده می شود. این ماده به این منظور در خمیر دندان استفاده می شود تا دندان ها را حداقل برای چند ساعت زیبا و سفید جلوه دهد. اگرچه بلعیدن این ماده به شما آسیبی نمی رساند اما خوردن آن نیز توصیه نمی شود.

ساخارین
ساخارین ماده ای نسبتا شیرین است به همین دلیل اکثر مردم خمیر دندان ها را دوست دارند. از سال 1972 بر سر حذف کردن این ماده از خمیر دندان، مذاکراتی برپا شده اما امروزه به نظر می آید که بلعیدن آن مشکلی ندارد.

البته امروزه در بسیاری از موادی که روزانه مصرف می کنیم، محتویات خطرناکی موجود است اما چه خوب است که بدانیم و حداقل، بهترین آنها را مصرف کنیم.
منبع: سلامت نیوز
pejuhesh232
 
پست ها : 3294
تاريخ عضويت: سه شنبه دسامبر 07, 2010 11:22 pm

درخواست یک پزشک از مردم در مورد مواد شوینده

پستتوسط pejuhesh232 » چهارشنبه اکتبر 07, 2015 10:34 pm

درخواست یک پزشک از مردم در مورد مواد شوینده


پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
شاید در مورد هشدار به والدین بخاطر در دسترس نگذاشتن مواد سوزاننده مثل لوله بازکنها و سایر مواد اسیدی و بازی اطلاع رسانی کافی شده است. ولی لازم است به عرض برسانم که اکثر موارد بلع مواد سوزاننده که منجر به از بین رفتن مری کودک می شود در مکانهایی خارج از منزل قربانیان صورت می گیرد.

اینجانب به اقتضای شغلم برخورد زیادی با این نوع کودکان قربانی دارم و به وفور دچار تاسف شده ام و اخیرا هم بدلیل عارضه شدید یکی از قربانیان تصمیم گرفتم که با هموطنان عزیز در این خصوص صحبت کنم.

طرف صحبت من خانواده هایی که فرزند کوچک دارند، نیست. بلکه صحبت من با تمامی هموطنان است. هر هموطنی که اقدام به خرید و استفاده از این مواد اسیدی و بازی می کند باید بداند که کوچکترین غفلت در استفاده و نگهداری این مواد باعث ایجاد یک فاجعه بزرگ انسانی در محیط اطراف خود خواهد شد.
برای فهم بیشتر موضوع چند مثال را خدمت عزیزان عرض می کنم.
یکی از کودکان قربانی که کوچکتر از 2 سال بود به همراه پدر و مادر خود به منزل دایی کودک میروند. دایی کودک مشغول درمان میخچه پای خود با داروهای موضعی اسیدی ضدمیخچه در منزل بوده که کودک ناگهان وارد منزل شده و شیشه دارو را بلافاصله سرمی کشد و بدنبال آن دچار سوختگی شدید مری و عوارض بسیار شدید ناشی از آن می شود که با یاری خداوند و تحمل 5 عمل جراحی سنگین و همچنین شانس خوب کودک با جایگزینی معده در قفسه سینه، کودکی که تا پای مرگ رنج کشید سرانجام نجات یافت.

مورد دیگر که اخیرا اتفاق افتاده است، خانمی جوهر نمک را در شیشه آب معدنی ریخته و در پارکینگ آپارتمان قرار داده و کودک همسایه به خیال آب، محتویات بطری را خورده و عواقب بسیار بدی را برای کودک رقم زده است. به گونه ای که حنجره و کل مری کودک سوخته و هم اکنون در شرایط سختی بسر می برد.

خواهش اینجانب از عزیزان این ست که اگر اقدام به خرید مواد سوزاننده اسیدی و بازی از هر نوعی میکنند به هیچ عنوان دردسترس عموم قرار نگیرد و همچنین در ظروفی دیگر ریخته و نگهداری نشود و حتی المقدور در میزان و مقیاس کم خریداری شود که در یک مرحله کل آن استفاده شود و کار به نگهداری برای استفاده دفعات بعد نکشد.

حتی توصیه من به دوستان اینست که اگر پس از مصرف مقداری از آنها باقی ماند کلیه محتویات آن را دور ریخته و چیزی برای ذخیره کردن باقی نگذارند.

نکته دیگر که دوستان بدانند این است که این مواد اسیدی و بازی می تواند بصورت پودر، مایع و حتی جامد باشد. مثال نوع جامد آن باطری است که بیشترین نوع قابل بلع برای کودکان باطریهای ساعت و اسباب بازی می باشد. آنها هم عوارضی مشابه با انواع دیگر ایجاد می کنند. به گونه ای که باعث سوختگی مری در مواقع بلع، و حتی سوختگی و سوراخ شدگی غضروف بینی در بازیهای کودکانه می شوند.

و در آخر توصیه اینجانب به عزیزانیکه این مطلب را میخوانند این ست که به سایر دوستان و اطرافیان خود مطلب را انتقال دهند که انشاالله این همکاری باعث شود تا تعداد قربانیان ناشی از این حادثه به حداقل برسد.

دکتر سید علیرضا مهدوی
متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه در بیمارستان مفید
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
pejuhesh232
 
پست ها : 3294
تاريخ عضويت: سه شنبه دسامبر 07, 2010 11:22 pm

بعدي

بازگشت به آلوده شناسى


Aelaa.Net