مرسولات مربوط به بازارچه طيّبات

ساخت و فراوري و تهيه فراورده هاي طيّبات

مرسولات مربوط به بازارچه طيّبات

پستتوسط najm152 » شنبه فبريه 13, 2010 7:58 pm

هو الله العلي الأعلى
بسم الله الرحمان الرحيم

مشتركين مجله حيات اعلى

سلام عليكم و رحمة الله

موضوع :
اجراى روشها و تهيه فراورده هاى طيب
TAHIYYEHE MAHSULAATE TAYYEB

1- معرفي:
* با عنايات الهي و الطاف حضرت وجه اللهى
در كنار ارائه مجله حيات اعلى،
و مرسولات يارى به مشتركين؛
سرى جديدى به نام:
اجراى روشها و تهيه فراورده هاى طيب
به دست شما خواهد رسيد
ان شاء الله

* اين سرى مرسولات
جنبه اطلاع رسانى آن بيشتر كاربردى است؛ تا معلوماتى
يعنى بعد از مشاركت فعال مشتاقان حيات اعلى و تلاشهاى مستمرشان و نتيجه بخشيدن هر مرحله
براى عملى نمودن راهكارهاى ارائه شده در مجله
نتايج و امكانات و تجربيات و محصولات فراهم شده در اين ارتباط را به اطلاع مشتركين مى رساند
تا امكان بهره بردارى آن براى استواران مسير حيات طيب آسانتر فراهم گردد

* برقرارى اين سرويس و خدمت
بعد از توفيق الهى و عنايت حضرت وجه اللهي
به مقدار حضور فعال و تعاون مشتركين با همت و تلاش مربوط مى باشد

2- انگَيزه و هدف:
* از آنجا كه براى تحقق حيات طيب، صرف اطلاع رسانى كافى نبوده،
و ارائه راهكارها بلكه فراهم نمودن محصولات مربوطه نيز لازم است
از اين رو از ابتداى مطرح شدن اين امر، به موضوع اطلاع رساني اكتفا نشده
بلكه با وجود تحقيقات و مطالب بسيار مفيد (به اندازه نشر روزى چند مقاله) ولى اكتفا به مقدار جارى گرديد
و نخواستيم مانند مجلات و سايتهايى (در برخى نكات مشابه) به صرف نشر مطلب اكتفا كنيم
كه اين طور اطلاع رسانى موجب بمباران معلوماتى ذهن شده
و نتيجه اش جز خستگى ذهن
و عادى شدن مطلب
بدون تغيير چشمگير در زندگى شخص مى گردد
* لذا معتقد بوده ايم اولويت با نشر مطالبى است كه امكان عملى كردن و تغييرش در زندگى نزديكتر است
* و هم به قدرى مطلب نشر شود كه دريافت كننده فرصت خواندن فهميدن و گرفتن و هضم مطلب را داشته
* و از سوي ديگر بخش عمده تلاشهايمان را
در جهت عملى نمودن و در دسترس نهادن
هر چه بيشتر روشها و فرآورده هاى طيب متمركز نموده ايم.


3- روش كار:
* با استمداد از توفيق الهى و عنايت حضرت وجه اللهى
اين معرفت و همت و تلاشهاى طالبين حيات طيب (همجون شما) بوده است كه
سبب پديدار شدن طليعه خيرات اين مسير؛ گرديده است.
* هر چند آنچه تا كنون در زمينه حيات اعلى موفق به نشر شده ايم به حكم قطره اى از درياست
ولى با همه اين احوال؛ خود اين مقدار نيزاگر تحقق بيرونى و جامه عملى بپوشد،
به فضل و توفيق الهى كار بسيار بزرگى است
* همه آنها كه اين مباحث را در مجالس آگاهى و مسؤوليت شنيده و در مرسولات مجله دريافت كرده اند،
يكـ شِماى كلى و نماى اجمالى از اين چگونگى موضوع دارا هستند
در ضمن اينكه هر يكـ به نوع خود امكانات بسيارى از توانائيهاى گوناگون دارند
كه مى توانند با ارتباط بيشتر و در اختيار گذاردن آن در يكـ حلقه تعاونى حيات طيب
نتايجى براى خود و ديگران (بخواست خدا) فراهم آورند كه قبل از آن به هيچ وجه آنرا عملى نمى ديدند
* امكانات مختلفى در اختيار همه ماهاست مانند:
اطلاعات فردى، فرصت پيگيرى، دانش و تجربه عملى، ارتباطات كارى و شخصى، و..
كه به دسترسى آسانتر و بهتر (ولو در يكـ بخش يا يكـ مرحله يا يكـ موضوع) كمكـ مى كند
* هر يكـ از ما با مراجعه به بايگانى اندوخته آگاهى خودش راجع به حيات طيب
ببيند در جهت تسهيل و تسريع و تهيه اين امكانات و فرآورده ها
چه يارى و تعاونى مى تواند داشته باشد
و اين نكته يادمان باشد كه اين قانون الهى است كه:
به هر اندازه كه بتوانى بيشتر و زلالتر فايده برسانى،
به همان قدر مى توانى از فيض و رزق حق بهره ببرى!
لذا نفع رساندن به غير خود
اولين منفعتش به خود شخص بر مى گردد
كه مي تواند بيشتر و تازه تر فيض بگَيرد
وجود هر يكـ از ما مانند يكـ اتاق مى ماند كه
هر چه پنجره بيروندهى هواى داخل فعالتر باشد، بيشتر هواى تازه دريافت مى كند
* لذا اگر بتوانيم نيازهاى مربوط به مواردى را كه در بحثهاى مجله حيات اعلى و غير آن؛ تا كنون مطرح كرده ايم را عرضه نماييم،
توانسته ايم به حول و قوه الهى
نقش آگاهسازى كار رآ در راستاى حيات طيب داشته باشيم.
* در اينجا هر يكـ از شما و آشنايانتان را به مشاركت و حضور فعال در اين همياري طيب فرا مى خوانم.

4- مراحل طيب:
* در تحقق طيب بودن مراحل و نكاتي دخالت دارد:
عقيده پاكـ
نيت پاكـ
رزق پاكـ
منبع پاكـ
روش پاكـ
اجزاى پاكـ
و..
* اجمالا آگاه شده ايم كه:
آنچه روش تهيه و اجزاى آن از ساخته هاى الهى دورتر
و دخالت بشرهايى صرفا سودجو و سلطه گر (فرعونها و قارونها) در اين روشها و محصولات بيشتر باشد
نوعا مشكلات و عوارض و خطرات آن بيشتر و از مفهوم طيب دورتر است
روشهايى كه هدف اصلى در تهيه آنها سلطه و ثروت شياطين زمان بوده است تا سلامتى جان و تن بشر
اگر به اين اخير هم توجهى شده بطور ثانوى و براى حفظ بشر در حدى كه وسيله استثمارشان باشد
نه اينكه سلامتى و رفاه جان و تن بشر اصل باشد
بيشتر محصولات صنعتى و شيميائى، و نوع آنچه قارونهاى عصر ما زياد تبليغ آنرا مى كنند، همانها مشكل بيشترى دارند
و آنچه به اسم اصلاح ژنتيكـ يا دفع آفات يا واكسينه كردن و.. عرضه مى شود نوعا از مظاهر تخريب و ريشه كنى طيب است،
كه مگر از روى ضرورت و در مواقع ضرورت و به قدر ضرورت مصرف شود
و هر چه از اينگَونه تصرفات دورتر و محفوظتر باشد پاكـتر و طيب تر است
* درجه رعايت اين پرهيزها در مواردى بيشتر است كه
تأثيرش در درون بدن و سلامتى روان و جان انسان بيشتر باشد
مواردى كه كمتر ارتباط مستقيم با بدن انسان و جان و روان او دارد؛ كمتر از اين تصرفات ويرانگَر آسيب مى بيند.

5- مراحل تهيه طيب:
* هرچند تحصيل و فراهم نمودن طيب مراحلى دارد،
و هميشه و همه جا يكباره تمام مراحل در تمام موارد فراهم نشود
وليكن به قدر توان بايد آنرا تحصيل كرد
* ممكن است فرآورده اى ابتدا برخى از مراحل طيب بودنش را احراز كنيم
ولى به مدد حق در ادامه بهتر و بيشتر موفق شويم
* سعى در طاعت حق موجب توفيق بيشتر در طاعت بهتر مى گردد
* لذا به قدر توان سعى كرده
و با تعاون يكديگر فيض حق را جلب نموده
تا به حيات طيب بهتر و بيشتر بهرمند گرديم.

6- مديريت كار:
* هر چند اين تعاون در جهت ارائه امكانات و محصولات حيات طيب تازگى نداشته
و بطور فردى و موردى تا كنون بطور نسبى احيانا برقرار بوده است
* ولى از بركات و عنايات مولا عليه السلام
مدتى است با همت معتقدين و تلاشگران حيات طيب
اين فعاليتها تمركز بهتر و بيشترى يافته است
كه فعلا در
بنياد حيات طيب
متبلور است
* لذا همه مشتاقان و ياوران حيات طيب
آمادگيها و امكانات خود را به اين مركز اعلام نمايند
bonyade.hayate-tayyeb@laposte.net
تا با مديريت و هماهنگي آن ان شاء الله
تلاشها در كنار يكديگر نتيجه بهتر و بيشترى بدهد
* در اين باره همه افراد خانواده و آشنايان نيز مي توانند مشاركت نمايند
هر كس تواناييها و امكانات خودش را عرضه نموده
تا به خواست خدا
بنياد حيات طيب
ضمن بيگيرى موارد در توان خود؛
تماسها و هماهنگَيهاى لازم براى موارد ديگر را مبذول نمايد.

7- زمينه هاى فعال:
* بحمد الله تا كنون زمينه هاى گوناگونى از تأمين روشها و محصولات پيگيرى و فعال شده است
براى اينكه مساعدتهاى شما در جهت تهيه بهتر و بيشتر و آسانتر آنرا بدست آوريم
برخي از عناوين مواردي كه اولويت داشته و در دست اقدام مى باشد را ذكر مى كنم:
> آب آشاميدنى طيب
> نان طيب
> نمكـ دريا (طيب)
> ابزارهاى حيات طيب
> برنج طيب
> غلات طيب و محصولات آن (ماكاروني)
> ميوه و سبزيجات و صيفى جات طيب
> گوشت طيب
> شكر طيب
> عسل طيب
> ظروف طيب
> پوشاكـ طيب
> سازه طيب
> درمان طيب
> و ....

* هر كدام از اين موارد اصول و استانداردها و مراحلى دارد كه
قبلا اجمالا و تفصيلا درباره آن صحبت شده است
* شناسايى و معرفى محصولاتى كه بطور كامل يا نسبى ملايم با حيات طيب بوده و در آن سويه است
نيز مناسب مى باشد بلكه جهت گَيرى بسوى طيبات را آسانتر نموده و خود كمكى در اين راستاست
* دقت شود كه منظور از مواردى كه سعى در معرفى و تهيه اش باشيد
عموم ميوه جات و سبزيجات و غلات و محصولات هر محل كه در بازار است نمى باشد
(تحت عنوان اينكه بطور نسبى طيب هستند!!!)
البته در صورت اطلاع از منبع و روش تهيه و استحصال مناسب يكى از محصولات بازار آنرا معرفى مى شود
* از مشاركت و همكارى همه مشتركين و عموم علاقمندان به حيات طيب
در تهيه و فراهم نمودن امكانات و محصولات حيات طيب استقبال مى كنيم.
* با تشكر پيشاپيش از مشاركت و تعاون شما مشتركـ گرامى
و آرزوى و توفيق همه ما به بهرمندى از حيات طيب
بعون الله و هدايته

و الحمد لله رب العالمين
najm152
 
پست ها : 2011
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:26 am

بازگشت به تهيه طيّبات


cron
Aelaa.Net