روشها و محصولات طيب=مزرعه طيبات

ساخت و فراوري و تهيه فراورده هاي طيّبات

روشها و محصولات طيب=مزرعه طيبات

پستتوسط najm152 » شنبه فبريه 13, 2010 7:57 pm

هو الله العلي الأعلى
بسم الله الرحمان الرحيم

مشتركين مجله حيات اعلى

سلام عليكم و رحمة الله

با عنايات الهي و الطاف حضرت وجه اللهى

موضوع اين شماره:
طيبات[4]روشها و محصولات طيب=مزرعه طيبات
TAYYEBAAT[4] Mazraeye Tayyebaat

الحمدلله كه اين سال جديد شمسي
با زيارت اربعين حسيني سلام الله عليه
شروع شد
و آغاز سال با عرض معرفت و ولايت و اطاعت و تسليم به حضرت مولا (منه السلام) شروع گرديد

ان شاء الله كه مقبول حق واقع گرديده باشد
و همگى راسخ و ثابت در ايمان به مولا و بندگى او موفق باشيم
و اين سال سراسر نورانيت و عافيت و امنيت و عزت و كرامت و موفقيت براى ما باشد
آمين رب العالمين

=====================
تذكر مهم قبل از مطالعه اين مرسوله:
=====================
با الفباي فارسي نوشتن اين مرسوله موجب
مرور بي تامل و دقت در نكات آن نشود
اين امر از نحوه
واكنش يا عدم واكنش افراد به اين مرسولات
و نوع اظهاراتشان بخوبى نمايان است
خدا رحمت كند آنكه را خوب و دقيق و كامل مطلب را بگيرد
و دريافت خود را نشان داده
و همت و تلاشش را بكار گيرد

=======
مطلب اول:
=======
مقدمه:

* با توجه به اينكه زندگانى صحيح و واقعى همان حيات طيب است
* اين حيات طيب بدون روشها و ابزارها و مواد طيب بدست نمي آيد
* آن كسى معرفت به حيات طيب پيدا كرده و واقعا معتقد و طالب آن است كه
در راه بدست آوردنش عزم و همت و تلاش داشته باشد
و الا خواستن بدون بذل همت و تلاش صرفا يكـ هوس است.
* هر چند كه محصولات و محيط اطراف در عصر ما
آميخته اى از سره و ناسره و طيب و غير آنست
ولى امكانات طيب فراوانى نيز بدست مى آيد
بلكه از دست آورد ارتباطات سريع و صنعت پيشرفته
تحصيل برخى اين موارد ساده نيز مى باشد
* در راستاى تحصيل محصولات طيب،
برخى از مشتركين با همت و تلاش،
با توجه به تجربيات و نيازها پشنهادى را نموده اند
كه آنرا براى شما نقل مي كنيم،
در صورت مقبوليت اين پيشنهاد
و داشتن اطلاع يا امكان و توانى در جهت فراهم شدن آن
ما را مطلع سازيد


* با تشكر از ياوران جدّى حيات طيب كه
تا كنون در اين زمينه همياريهاى فراوانى را به يكديگر نموده اند
از مشاركت و همكارى همه مشتركين مجله حيات اعلى
كه همگى از علاقمندان به حيات طيب مي باشند استقبال نموده
و همگى را به
پيوستن به اهل همت و تلاش
براى كوشش جدى و فعال
در راستاى تهيه و فراهم نمودن طيبات
دعوت مي نمائيم

* براى اجتناب از تداخل امور يا انجام كارهاى مشابه و ناقص
و براي به هم پيوستن تلاشها و حصول نتيجه بهتر
علاقمندان به همياري در زمينه طيبات ضمن انعكاس آمادگيها و امكانات خود به مجله
قبل از اقدام
با مشورت و هماهنگى معرفين اشتراك خود
طرحها و برنامه هاى خود را تدبير و تنفيذ نمايند

=======
مطلب دوم:
=======
اين شماره از مرسولات طيبات:

* زمينه بيشنهاد:
بسياري از افراد به لحاظ سوابق
خانوادگى در محيطهاى بدور از جنجال شهرى
يا داشتن آشنايان يا دوستانى در اين محيطها
يا داشتن ملك موروثى يا كسبى يا ييلاقى در اينجاها
و يا گذراندن مدتى به عنوان اقامت تفريحى يا ديد وبازديد خانوادگى يا دوستانه در اين اماكن
آشنايى يا تجربه يا امكان بالقوه يا بالفعل در فراهم كردن ملك يا مزرعه اى در اين محلها را داشته يا دارا هستند
* بيگيري اين پيشنهاد
ضمن اينكه گامى در مسير حيات طيب مي تواند باشد
مي تواند همچون گذشته وسيله
ارتباط با خانواده
استراحت و تفريح
پس انداز و كسب
نيز باشد

* معرفي پيشنهاد:
راه اندازى مزرعه طيبات

* خصوصيات موقعيت مكانى مزرعه:
1- شرايط مناسب عمومى آب و خاك و هواى پاكـ و طيب و محيط مناسب آن،
بدون وجود يا در معرض آلودگيهاى مزبور (ولو در اثر توسعه در آتيه)
2- كنار بودن محل از محيطهاى شلوغ و باز
كه خواه ناخواه فعلا يا بعدا موانع طيب در آن فراهم است
عدم وقوع در ميانه راه و دشت و اولويت با وقوع در دامنه كوه يا تپه كه زمينه توسعه و گسترش در ماوراى آن نباشد
= اهل هر محل سوابق زمينها را بخوبي مطلعند، و زمينهاى صحيح النسب هم معلوم است
= براى بررسي نبايد موضوع تصريح شود يا حرف درست شود
= قدم اول در اين مرحله: اجتناب از زمينهائى كه معروف به اشكال مزبور نبوده مى باشد

* خصوصيات محل مزرعه:
1- سابقه ارتباط خانوادكي يا شخصي و رفت و آمد يا سكونت يا ملكيت يكى از مشتركين با محل مزبور
2- عدم وجود ..........
3- كمى جمعيت محل، كه هر چه كمتر باشد بهتر است

* روش بررسي يا تهيه مقدمات:
1- ............
2- بررسى خصوصيات جغرافيائى و محلى و شرايط سابق الذكر
با كمك بنياد حيات طيب و فعالان طيبات
3- تهيه نقشه و موقعيت محل + كروكى + نقشه گوگل
4- امكانات موجود فعلى آن از نظر آب (باران، چشمه قنات، رود، كانال، جاه، لوله كشى) برق و تلفن و گاز
5- ميزان حاصلخيزى و زمينه هاى كشت و دام محل
6- كزارش جمعيت نفوس و احوال و خصوصيات + مؤثرين
7- نرخ انواع زمين كشاورزى و مسكونى و خانه و مزرعه در آن محل
8- گزارش انواع توليد محل و نحوه هاى سالم و ناسالم
9- امكانات يا موانع براى ايجاد و توسعه كشت و دام و مسكن

* روش تهيه:
به صورت دسته جمعى، يا خانوادگى، يا فردى

* شرايط مشاركت كننده:
1- اگر بطور شخصى تهيه و اداره شود
كه مطابق سليقه و برنامه خود شخص مي باشد
2- اگربنا باشد كه در بخشى از تهيه يا اداره
علاقمندان به موضوع طيبات نيز بر اين اساس شركت كنند
بايد طورى باشد كه
الف: كليه سهامداران معتقد جدى به موضوع حيات طيب و تأسيس مزرعه طيبات باشند،
ب: همواره ملكيت آنرا به ادامه اين شرط داشته باشند،
و حق تبديل به غير موضوع را نداشته
و در صورت انصراف از مشاركت تنها به واجد شرايط بفروشند.
ج: همگى لوازم عمران و رشد و توسعه مزرعه را ملتزم بوده و در جهت آن تلاش كنند

========
مطلب سوّم:
========
نكته اول:
* مشاركت همگانى بطور اشاره و در چند كلمه:
فراخوان همگانى براى هميارى مشتركين
در تكميل دانسته هاى لازم
در شناخت تفاصيل مطلب و موانع طيب بودن
و نيز راهها و امكانات هر يكـ از شما
در جهت شناسايى كل يا برخى از موارد آن مى باشد
* ممكن است هر يكـ از شما
اطلاعى از محل مناسب براى مزرعه طيبات داشته باشد
كه از طريق اين تواصل و ارتباط و تعاون و هميارى مى توان به نتايج بهتر و بيشتر رسيد
ان شاء الله تعالى

نكته دوم:
* بيان نكته مهم و اصل كلى در كيفيت احراز
ثمرات طيب، يا تحقيق از محل مناسب مزرعه طيبات، و يا كلا تهيه هر نوع مطلوب شخصيتان

* عادت رايج اين است كه بسيارى در پاسخ دادنها
نگاه مي كنند كه طرف چى فكر مى كند و چى مى خواهد همان را تاييد و يا در جهت همان صحبت مى كنند
لذا شخصى كه در مقام بررسى و تحقيق يكى از موارد فوق باشد،
در صورت اظهار مقصود در كلام يا در حال و قيافه خود
به اين جور افراد كه اكثريت ناس را تشكيل مي دهند،
ناخواسته پيغام مى دهد، و جواب مطابق خواسته خودش را به آنها القاء مى كند
بنا بر اين تحقيق واقعى نبود و اظهار نظر وى نيز ارزشى ندارد

* بايد شخص جستجوگر به محيطهاى استحصال مقصودش مراجعه
و بي درنگ و بى نظر
خصوصيات مطلوب را
بدون اظهار كلامى يا قيافه اى و رفتارى
وارسى كند
=مثلا مى خواهد بداند كه اين محصول سمباشى شده است يانه؟
اگر بپرسد آيا اينها را سمباشى مى كنيد
با قيافه شخصى كه انكار دارد
آن شخص هم جواب مي دهد
نه اصلا ما اينجا .........و مطالبى كه اصلا واقعيت ندارد
=ولى اگر بپرسد اينجا آفت را چكار مي كنيد؟
يا
خوب كه سمباشى مى كنيد؟
............
كه البته اين موافقت با اصل كار نيست بلكه اطمينان از روش شايع است
در اين صورت بيشتر مى توان جواب واقعي پيدا كرد
حتى گاهى مطابق رايج كلام و قيافه اش هست
البته اين سؤال و قيافه بدون انكار او
با كلامى در جهت تاييد كار طرف نباشد
كه خلاف عقيده خودش باشد و دروغ باشد

* در يك فقره خلاصه كنيم:
اگر شما بدون انگيزه طيبات مى خواستيد مزرعه اى براى ترقى قيمت
و تبديل كردن پس انداز خود در محلى بخريد
چطور در تمام كلام و رفتار و...شما همين مطلب بود
الآن هم همينطور باشد
..........


* با تشكر مجدد و پيشاپيش از مشاركت و تعاون شما مشتركـ گرامى
و آرزوى و توفيق همه ما به بهرمندى از حيات طيب
بعون الله و هدايته

و الحمد لله رب العالمين
najm152
 
پست ها : 2011
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:26 am

بازگشت به تهيه طيّبات


Aelaa.Net