3- علم مکث در تلاوت (سکت و وقف و ابتدا)

شما اجازه خواندن مبحث ها را در اين انجمن نداريد.

ورود  •  عضويت

 

Aelaa.Net