نتايج هماهنگ با عبارت جستجو شده : 1608

بازگشت به جستجوي پيشرفته

1444 L’Annuel du Calendrier concis lunaire تقويم فشرده فرانس

سالنامه تقويم فشرده قمري 1444 به زبان فرانسه L’Annuel du Calendrier concis lunaire 1444 2022 - 2023 http://www.aelaa.net/Ersaal/3/5/Taqwim-Feshorde-1444-FR1.pdf Font - فونت مرسولات لاتين http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/FontMarsulaatLaatin1.rar http://www.aelaa.net/Ersaal/3/5/fr1443.jpg
توسط najm111
شنبه آپريل 02, 2022 4:12 pm
 
انجمن: سالانه
مبحث: L’Annuel du Calendrier concis lunaire تقويم فشرده فرانسوي
پاسخ ها: 11
بازديدها: 17207

1444 Lunar concise calendar تقويم فشرده انگليسي

سالنامه تقويم فشرده قمري 1444 - زبان انگليسي The Annual letter of the Lunar concise calendar 1444 2023--2022 http://www.aelaa.net/Ersaal/3/5/Taqwim-Feshorde-1444-EN1.pdf Font - فونت مرسولات لاتين http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/FontMarsulaatLaatin1.rar http://www.aelaa.net/Ersaal/3/5/en1443.jpg
توسط najm111
شنبه آپريل 02, 2022 3:47 pm
 
انجمن: سالانه
مبحث: Lunar concise calendar تقويم فشرده انگليسي
پاسخ ها: 10
بازديدها: 14032

تقويم نجومي همگاني 1444

از اول ماه مبارك رمضان 1443 تا آخر ماه شعبان 1444 58 صفحه راهنما (نسخه منتشره 1437) http://www.aelaa.net/Ersaal/3/5/Raahnemaaye-Taqwim-Nojumi-Hamegaani-10.pdf 64 صفحه سالنامه تقویم 1444 http://www.aelaa.net/Ersaal/3/5/Taqwim-Nojumi-Hamegaani-1444.pdf http://aelaa.net/Tal/Fa/A/Img/h1437.gif
توسط najm111
شنبه آپريل 02, 2022 1:49 pm
 
انجمن: سالانه
مبحث: تقويم نجومي همگاني
پاسخ ها: 39
بازديدها: 61452

تقويم نجومي طبي 1441

[size_2=25.5pt:3uyxn0na]سالنامه تقویم نجومی طبی 1441[/size_2:3uyxn0na] http://aelaa.net/Tal/Fa/A/Img/tebbi1437.jpg از رمضان المبارک 1440 تا آخر شعبان 1441 شامل: [size_2=14.5pt:3uyxn0na] تقويم ماه مبارك رمضان 1440 تا آخر شعبان 1441‏ هنگام شناسی طبی انسان: قوا، غرايز، اندام و بيماريهای تن و روان: هنگ...
توسط najm111
پنج شنبه مارس 31, 2022 10:11 pm
 
انجمن: سالانه
مبحث: تقويم نجومي طبي
پاسخ ها: 57
بازديدها: 69000

تقويم نجومي طبي 1440

[size_2=25.5pt:35z83d79]سالنامه تقویم نجومی طبی 1440[/size_2:35z83d79] http://aelaa.net/Tal/Fa/A/Img/tebbi1437.jpg از رمضان المبارک 1439 تا آخر شعبان 1440 شامل: [size_2=14.5pt:35z83d79] تقويم ماه مبارك رمضان 1439 تا آخر شعبان 1440‏ هنگام شناسی طبی انسان: قوا، غرايز، اندام و بيماريهای تن و روان: هنگ...
توسط najm111
پنج شنبه مارس 31, 2022 9:01 pm
 
انجمن: سالانه
مبحث: تقويم نجومي طبي
پاسخ ها: 57
بازديدها: 69000

تقويم فشرده قمري 1444

رمضان المبارك 1443 تا آخر شعبان 1444
http://www.aelaa.net/Ersaal/3/5/Taqwim-Feshorde1444.pdf

Image
توسط najm111
پنج شنبه مارس 31, 2022 6:53 pm
 
انجمن: سالانه
مبحث: تقويم فشرده قمري
پاسخ ها: 67
بازديدها: 78264

Re: تقويم نجومي شرعي - انگليسي The Religious Ephemeride

سالنامه تقويم نجومي شرعي - زبان انكليسي 1443 The Annual letter of the Religious Ephemeride 1440 2022 - 2021 راهنما (نسخه منتشره 1436) The User guide of the Religious Ephemeride http://www.aelaa.net/Ersaal/3/5/Raahnamaa-TaqwimNojumiyeSHarei-1443-EN2.pdf سالنامه - calendar The annual letter o...
توسط najm111
سه شنبه مارس 29, 2022 5:12 pm
 
انجمن: سالانه
مبحث: تقويم نجومي شرعي - انگليسي The Religious Ephemeride
پاسخ ها: 7
بازديدها: 10272

Re: تقويم نجومي شرعي-فرانسه L’Annuel de l’éphéméride religieux

L’Annuel de l’éphéméride religieux 1443 2021-2022 راهنما (نسخه منتشره 1438) guide d’utilisation de l’Éphéméride Religieuse http://www.aelaa.net/Ersaal/3/5/Raahnamaa-TaqwimNojumiyeSHarei-1443-FR2.pdf سالنامه تقويم نجومي شرعي 1443 - زبان فرانسه L’Annuel de l’éphéméride religieux 1443 http://w...
توسط najm111
سه شنبه مارس 29, 2022 2:22 pm
 
انجمن: سالانه
مبحث: تقويم نجومي شرعي-فرانسه L’Annuel de l’éphéméride religieux
پاسخ ها: 7
بازديدها: 10291

Re: تقويم نجومي همگاني-فرانسهCalendrier éphémérides publiques ‎

تقويم نجومي همگاني 1443 - ترجمه فرانسه L'annuel du Calendrier des éphémérides publiques 1443 2022 - 2021 راهنما (نسخه منتشره 1438) Guide d’utilisation de l’Éphéméride publique. http://www.aelaa.net/Ersaal/3/5/Raahnamaa-Taqwim-Nojumi-Hamegaani1443-FR2.pdf تقويم L'annuel de L’Éphéméri...
توسط najm111
سه شنبه مارس 29, 2022 1:31 pm
 
انجمن: سالانه
مبحث: تقويم نجومي همگاني-فرانسهCalendrier éphémérides publiques ‎
پاسخ ها: 7
بازديدها: 10014

Re: تقويم نجومي همگاني - انگليسيPublic Ephemeris Calendar ‎

Public Ephemeris Calendar 1443 تقويم نجومي همگاني 1443 - ترجمه انگليسي 2021-2022 راهنمای تقویم (نسخه منتشره 1442) user guide of the Public Ephemeris http://www.aelaa.net/Ersaal/3/5/Raahnamaa-Taqwim-Nojumi-Hamegaani-1443-EN1.pdf سالنامه Public Ephemeris Calendar1443 http://www.aelaa.net/Ersa...
توسط najm111
سه شنبه مارس 29, 2022 4:36 am
 
انجمن: سالانه
مبحث: تقويم نجومي همگاني - انگليسيPublic Ephemeris Calendar ‎
پاسخ ها: 7
بازديدها: 10732
قبليبعدي

بازگشت به جستجوي پيشرفته


Aelaa.Net