نتايج هماهنگ با عبارت جستجو شده : 692

بازگشت به جستجوي پيشرفته

Re: پاك خوردن و خوردنيهاي پاك

سؤال: خوردن آبجو كه از خارج وارد ايران مى شود يا داخل ايران ساخته مى شود چگونه است؟ جواب: نظر به تهيه آن توسط عمل تخمير و مسبوق بودن اين منتوجات در مسكريت يا مخلوط بودن با الكل؛ فلذا نجس بوده وخوردن آن جايز نيست، مگر با ملاحظه تركيبات آن و حصول علم به عدم اشتمال آن بر الكل و احراز عدم مسكريت آن، كه...
توسط مراقبت
شنبه مارس 20, 2010 1:26 am
 
انجمن: آئين التزام به طاعت حق
مبحث: پاك خوردن و خوردنيهاي پاك
پاسخ ها: 41
بازديدها: 35407

Re: پاك خوردن و خوردنيهاي پاك

سؤال: نوشيدن ماء الشعير چه حكمى دارد؟ در صورت اشكال داشتن آيا روش صحيحى براى تهيه آن مى باشد؟ جواب: در صورتى كه در طي استحصال آن؛ الكل يا مسكر در آن پيدا نشود، و نتيجتا مشتمل بر الكل يا مسكر بصورت جزء غير مضمحل (ولو بقدر كم) نباشد؛ پاك بوده و مصرف آن مانعى ندارد، امّا اگر مشتمل بر آن باشد؛ پاك نبود...
توسط مراقبت
شنبه مارس 20, 2010 1:25 am
 
انجمن: آئين التزام به طاعت حق
مبحث: پاك خوردن و خوردنيهاي پاك
پاسخ ها: 41
بازديدها: 35407

Re: پاك خوردن و خوردنيهاي پاك

سؤال:
آيا گوشت گورخر از نظر شرع مقدس چه حكمي دارد؟

جواب:
خوردنش جايز مي باشد ولى تركش افضل است. [شمارة ثبت: (770) منبع: المسائل الإصفهانية]
توسط مراقبت
شنبه مارس 20, 2010 1:23 am
 
انجمن: آئين التزام به طاعت حق
مبحث: پاك خوردن و خوردنيهاي پاك
پاسخ ها: 41
بازديدها: 35407

Re: پاك خوردن و خوردنيهاي پاك

سؤال:
خوردن گوشت خروس چه حكمي دارد؟

جواب:
اشكالى ندارد، و كراهت مرغ را نيز ندارد. [شمارة ثبت: (669) منبع: المسائل الإصفهانية]
توسط مراقبت
شنبه مارس 20, 2010 1:23 am
 
انجمن: آئين التزام به طاعت حق
مبحث: پاك خوردن و خوردنيهاي پاك
پاسخ ها: 41
بازديدها: 35407

Re: پاك خوردن و خوردنيهاي پاك

سؤال: از محصولات غذايي ساخت روسيه؛ تهيه نوعى فيله يا كيك پروتئينى از ماهيان ريز بوده؛ كه دين نحو است: بوسيله دستگاههاى مخصوص ماهي هاى ريز را از درشت جدا كرده و ماهى هاى ريز را پس از استخراج روغن و چربي آنها بصورت اتوماتيك كنسرو يا تبديل به فيله يا كيك مي نمايند، مصرف اين محصول چگونه مي باشد؟ نظر به...
توسط مراقبت
شنبه مارس 20, 2010 1:22 am
 
انجمن: آئين التزام به طاعت حق
مبحث: پاك خوردن و خوردنيهاي پاك
پاسخ ها: 41
بازديدها: 35407

Re: پاك خوردن و خوردنيهاي پاك

سؤال:
نظر حضرتعالى در مورد كنسروهايى كه از گوشتهاى ماهى تهيّه مى گردد كه از ماهيهاى چند سانتيمترى كه بدون پاك نمودن آنها وفقط قطع كردن سر و دم آنها تهيّه مى گردد را بيان فرمائيد.

جواب:
اگر از نوع حلال گوشت (فَلس دار) باشند اشكالى ندارد. [شمارة ثبت: (878) منبع: المسائل القمّيّة]
توسط مراقبت
شنبه مارس 20, 2010 1:22 am
 
انجمن: آئين التزام به طاعت حق
مبحث: پاك خوردن و خوردنيهاي پاك
پاسخ ها: 41
بازديدها: 35407

Re: پاك خوردن و خوردنيهاي پاك

سؤال: ديدگاه حضرتعالى در مورد ميگو از حيث حلال يا حرام بودن چه مى باشد؟ جواب: ميگو از نظر دسته بندى جانورشناسى در زمره خرچنگ سانان مى باشد و شكل خارجى آن هم مؤيد همين است، فلذا اصلاً جزء ماهى ها بحساب نمى آيد تا فلس دار بودن يا نبودن آن بحث شود، بنابر اين خوردن آن مباح نيست و از آن اجتناب شود. [شما...
توسط مراقبت
شنبه مارس 20, 2010 1:21 am
 
انجمن: آئين التزام به طاعت حق
مبحث: پاك خوردن و خوردنيهاي پاك
پاسخ ها: 41
بازديدها: 35407

Re: پاك خوردن و خوردنيهاي پاك

سؤال:
ماهي كه به جهت تفريح صيد شده خوردنش چه حكمي دارد؟

جواب:
اشكالى ندارد. [شمارة ثبت: (667) منبع: المسائل الإصفهانية]
توسط مراقبت
شنبه مارس 20, 2010 1:21 am
 
انجمن: آئين التزام به طاعت حق
مبحث: پاك خوردن و خوردنيهاي پاك
پاسخ ها: 41
بازديدها: 35407

Re: پاك خوردن و خوردنيهاي پاك

سؤال:
صيد ماهي به جهت تفريح چه حكمي دارد؟

جواب:
اگر مورد مصرف واقع مي شود اشكالى ندارد، ولى در صورتي كه منجر به اسراف بشود اجتناب شود. [شمارة ثبت: (666) منبع: المسائل الإصفهانية]
توسط مراقبت
شنبه مارس 20, 2010 1:20 am
 
انجمن: آئين التزام به طاعت حق
مبحث: پاك خوردن و خوردنيهاي پاك
پاسخ ها: 41
بازديدها: 35407

Re: پاك خوردن و خوردنيهاي پاك

سؤال: گوشت ماهى در چه صورت حلال مى باشد؟ آيا داشتن يا نداشتن فلس يا استخوان درحكم آن تأثير دارد؟ جواب: از ماهى كه فلس ندارد پرهيز شود، و استخوان داشتن يا نداشتن دخالتى در حكم حليت آن ندارد، ودر شناختن معناى فلس و پولك به تفسيري كه نزد شرع و عرف تا كنون متداول بوده است مراجعه شود نه اصطلاح علمي جديد...
توسط مراقبت
شنبه مارس 20, 2010 1:20 am
 
انجمن: آئين التزام به طاعت حق
مبحث: پاك خوردن و خوردنيهاي پاك
پاسخ ها: 41
بازديدها: 35407
قبليبعدي

بازگشت به جستجوي پيشرفته


Aelaa.Net