نتايج هماهنگ با عبارت جستجو شده : 518

بازگشت به جستجوي پيشرفته

آئين هنگام

آئين هنگام

شب دوازدهم شعبان:
نمازش دوازده ركعت است در هر ركعت حمد و ده مرتبه الهيكم التكاثر.

تصوير
توسط najm164
شنبه مه 15, 2010 12:44 am
 
انجمن: ماه شعبان
مبحث: دوازدهم ماه شعبان
پاسخ ها: 3
بازديدها: 6702

فضيلت اين روز

هنگام ولايت و برائت
توسط najm164
شنبه مه 15, 2010 12:44 am
 
انجمن: ماه شعبان
مبحث: دوازدهم ماه شعبان
پاسخ ها: 3
بازديدها: 6702

مرسولات منتشره

روزنامه گاه شناسى : تقويم نجومي جامع

12شعبان 1429
http://www.4shared.com/file/58935223/d5 ... n1429.html

12 شعبان1430
http://www.4shared.com/file/122747504/6 ... n1430.html
توسط najm164
شنبه مه 15, 2010 12:43 am
 
انجمن: ماه شعبان
مبحث: دوازدهم ماه شعبان
پاسخ ها: 3
بازديدها: 6702

آئين هنگام

آئين هنگام

شب سيزدهم شعبان:
دو ركعت نماز كند، در هر ركعت حمد و يك مربته سوره و التين و از براى اين شب و دو شب بعد، نمازى است كه در شب سيزدهم رجب ذكر شد.
توسط najm164
شنبه مه 15, 2010 12:41 am
 
انجمن: ماه شعبان
مبحث: سيزدهم ماه شعبان
پاسخ ها: 3
بازديدها: 6395

فضيلت اين روز

سيزدهم ماه شعبان

شب : حضرت رسول اكرم (صلى الله عليه وآله) شفاعت امت خود را از خدا خواست و خدا يك سوم به ايشان بخشيد

روز : بنابرنقلي ولادت حضرت امام مهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)


روز : شهادت حضرت امام مهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)
توسط najm164
شنبه مه 15, 2010 12:40 am
 
انجمن: ماه شعبان
مبحث: سيزدهم ماه شعبان
پاسخ ها: 3
بازديدها: 6395

مرسولات منتشره

روزنامه گاه شناسى : تقويم نجومي جامع

13شعبان 1429
http://www.4shared.com/file/59107838/f1 ... n1429.html

13 شعبان1430
http://www.4shared.com/file/122747508/6 ... n1430.html
توسط najm164
شنبه مه 15, 2010 12:40 am
 
انجمن: ماه شعبان
مبحث: سيزدهم ماه شعبان
پاسخ ها: 3
بازديدها: 6395

آئين هنگام

آئين هنگام

شب چهاردهم شعبان:
نمازش چهار ركعت است، در هر ركعت حمد و پنج مرتبه سوره والعصر
توسط najm164
شنبه مه 15, 2010 12:38 am
 
انجمن: ماه شعبان
مبحث: چهاردهم ماه شعبان
پاسخ ها: 3
بازديدها: 6397

فضيلت اين روز

چهاردهم ماه شعبان

شب : حضرت رسول اكرم (صلى الله عليه وآله) شفاعت امت خود را از خدا خواست و خدا يك سوم به ايشان بخشيد

بنابرنقلي ولادت حضرت امام زمان (صلوات الله عليه)
توسط najm164
شنبه مه 15, 2010 12:38 am
 
انجمن: ماه شعبان
مبحث: چهاردهم ماه شعبان
پاسخ ها: 3
بازديدها: 6397

مرسولات منتشره

روزنامه گاه شناسى : تقويم نجومي جامع

14 شعبان 1429
http://www.4shared.com/file/59273280/aa ... n1429.html

14 شعبان1430
http://www.4shared.com/file/122982503/3 ... n1430.html
توسط najm164
شنبه مه 15, 2010 12:37 am
 
انجمن: ماه شعبان
مبحث: چهاردهم ماه شعبان
پاسخ ها: 3
بازديدها: 6397

آئين هنگام

آئين هنگام شب پانزدهم شعبان: شب بسيار مباركى است و فضيلت و اعمال آن زياده از آنستكه ذكر شود و اين شب را ليلة البرات و ليلة الصك و ليلة المباركه و ليلة الرحمة گويند و اين شب بعد از ليلة القدر افضل ليالى است و حق تعالى فضل خود را در اين شب به بندگان عطا ميفرمايد و باحسان خود، گناهان ايشان را ميآمرزد ...
توسط najm164
شنبه مه 15, 2010 12:36 am
 
انجمن: ماه شعبان
مبحث: پانزدهم ماه شعبان
پاسخ ها: 5
بازديدها: 21973
قبليبعدي

بازگشت به جستجوي پيشرفته


Aelaa.Net