نتايج هماهنگ با عبارت جستجو شده : 692

بازگشت به جستجوي پيشرفته

Re: پاك خوردن و خوردنيهاي پاك

سؤال: خوردن چه قسم از ماهي ها جايز مي باشد؟ جواب: 1- آنكه در جانورشناسي از دسته ماهيان باشد نه هر آبزيى ؛ مانند كوسه و ميگو و خرچنگ و صدف نباشد. 2- از دسته ماهيان سمي نباشد، و ملحق به اينهاست آنهاييكه در اثر پرورش غير طبيعي يا آلودگي آب به نظر متخصصين صلاحيت مصرف نداشته باشند. 3- از جنس مسوخ (مانند...
توسط مراقبت
شنبه مارس 20, 2010 1:19 am
 
انجمن: آئين التزام به طاعت حق
مبحث: پاك خوردن و خوردنيهاي پاك
پاسخ ها: 41
بازديدها: 34596

Re: پاك خوردن و خوردنيهاي پاك

سؤال:
آيا مصرف گوشت گوساله اى كه ذبح شرعي شده باشد كراهت دارد؟

جواب:
اشكالى ندارد؛ در قرآن كريم ياد شده است كه: حضرت ابراهيم (عليه السلام) از ميهمانانشان با گوساله بريان پذيرايي نمودند. [شمارة ثبت: (778) منبع: المسائل المشرقية]
توسط مراقبت
شنبه مارس 20, 2010 1:18 am
 
انجمن: آئين التزام به طاعت حق
مبحث: پاك خوردن و خوردنيهاي پاك
پاسخ ها: 41
بازديدها: 34596

Re: پاك خوردن و خوردنيهاي پاك

سؤال: خوردن كداميك از اعضاء حيوانات حلال گوشت؛ خصوصاً گوسفند حرام مي باشد؟ جواب: از خوردن اين قسمتها در ذبايح مانند شتر و گاو و گوسفند اجتناب شود: اجزاء و آلات تناسل و توالد، و نيز مثانه و كثافات داخل شكم و خون و طحال و رگهاي بزرگ و كيسه صفراء و غده ها (از جمله آنچه بعضا در مغز پيدا شود)، و نيز نخا...
توسط مراقبت
شنبه مارس 20, 2010 1:17 am
 
انجمن: آئين التزام به طاعت حق
مبحث: پاك خوردن و خوردنيهاي پاك
پاسخ ها: 41
بازديدها: 34596

Re: پاك خوردن و خوردنيهاي پاك

سؤال: آيا خود انسان مي تواند حيواني كه پرورش داده است را ذبح نمايد؟ جواب: شايسته نيست انسان حيواني را كه بدست خود پرورش داده؛ بدست خود ذبح نمايد، بلكه اين موارد را به ديگرى محول نمايد، كما اينكه در خانه يا مكاني كه پرورش يافته؛ و يا مقابل هم جنس آن ذبح نشود. [شمارة ثبت: (676) منبع: المسائل الإصفهان...
توسط مراقبت
شنبه مارس 20, 2010 1:16 am
 
انجمن: آئين التزام به طاعت حق
مبحث: پاك خوردن و خوردنيهاي پاك
پاسخ ها: 41
بازديدها: 34596

Re: پاك خوردن و خوردنيهاي پاك

سؤال:
ذبح حيوانات در چه وقتي اعم سال، ماه، هفته، روز، خوب است صورت بگيرد؟

جواب:

از ذبح در شب تا طلوع فجر هر روز، و از ذبح و صيد در روز جمعه تا پس از اداى فريضه جمعه حتى الإمكان پرهيز شود مگر در ضرورت. [شمارة ثبت: (675) منبع: المسائل الإصفهانية]
توسط مراقبت
شنبه مارس 20, 2010 1:15 am
 
انجمن: آئين التزام به طاعت حق
مبحث: پاك خوردن و خوردنيهاي پاك
پاسخ ها: 41
بازديدها: 34596

Re: پاك خوردن و خوردنيهاي پاك

سؤال:
خوردن گوشتهائي كه از خارجه وارد ايران مى شود همچنين خوردن سوسيس و كالباسهايي كه از خارجه وارد ايران مى شود چگونه است؟

جواب:

بدون احراز تزكيه؛ خوردن آن مورد اشكال است، فلذا اجتناب شود. [شمارة ثبت: (338) منبع: المسائل الخراسانية]
توسط مراقبت
شنبه مارس 20, 2010 1:14 am
 
انجمن: آئين التزام به طاعت حق
مبحث: پاك خوردن و خوردنيهاي پاك
پاسخ ها: 41
بازديدها: 34596

Re: پاك خوردن و خوردنيهاي پاك

سؤال:
ژامبون بوقلمون كه اكنون در بازار ايران عرضه مي شود؛ آيا حلال است و مي توان مصرف كرد؟

جواب:
آنچه در بازار مسلمين عرضه مي شود محكوم به حليت بوده مگر آنكه علم به خلاف آن حاصل شود. [شمارة ثبت: (694) منبع: المسائل الأندلسيّة]
توسط مراقبت
شنبه مارس 20, 2010 1:14 am
 
انجمن: آئين التزام به طاعت حق
مبحث: پاك خوردن و خوردنيهاي پاك
پاسخ ها: 41
بازديدها: 34596

Re: پاك خوردن و خوردنيهاي پاك

سؤال: گفتن بسم الله؛ توسط نوار در هنگام ذبح چه حكمي دارد؟ آيا ذبح صحيح است؟ جواب: اگر گوينده نوار؛ شخص ذابح؛ يا كسي كه دستگاه ذبح (شرعي) را روشن مي كند بوده و واجد شرايط ذبح هم باشد؛ اشكالى ندارد، و چه بسا صحيح باشد از هر گوينده اى كه صلاحيت ذبح را داشته باشد. [شمارة ثبت: (674) منبع: المسائل الإصفه...
توسط مراقبت
شنبه مارس 20, 2010 1:13 am
 
انجمن: آئين التزام به طاعت حق
مبحث: پاك خوردن و خوردنيهاي پاك
پاسخ ها: 41
بازديدها: 34596

Re: پاك خوردن و خوردنيهاي پاك

سؤال:
سر بريدن حيوانات با دستگاههايي كه اخيراً متداول شده چه حكمي دارد؟

جواب:
اگر مانع تطبيق احكام شرعيه وارده در ذبح نباشد اشكالى ندارد و الا اجتناب شود. [شمارة ثبت: (673) منبع: المسائل الإصفهانية]
توسط مراقبت
شنبه مارس 20, 2010 1:13 am
 
انجمن: آئين التزام به طاعت حق
مبحث: پاك خوردن و خوردنيهاي پاك
پاسخ ها: 41
بازديدها: 34596

Re: پاك خوردن و خوردنيهاي پاك

سؤال: بي حس كردن حيوانات توسط دستگاه يا هر وسيله ديگر قبل از ذبح چه حكمي دارد؟ جواب: اگر به قدرى باشد كه ذبيحه حركتى پس از آن نداشته باشد؛ تذكيه واقع نشده و مصرف آن حلال نيست، ولى اگر به قدر كمى بوده كه كنترل ذبيحه ميسر باشد، ضمن اينكه پس از ذبح؛ حيوان حركتى ولو به يكى از اعضا داشته باشد؛ اشكالى ند...
توسط مراقبت
شنبه مارس 20, 2010 1:12 am
 
انجمن: آئين التزام به طاعت حق
مبحث: پاك خوردن و خوردنيهاي پاك
پاسخ ها: 41
بازديدها: 34596
قبليبعدي

بازگشت به جستجوي پيشرفته


Aelaa.Net