نتايج هماهنگ با عبارت جستجو شده : 518

بازگشت به جستجوي پيشرفته

آئين هنگام

آئين هنگام

شب ببست و دوم شعبان:
نمازش دو ركعت است، در هر ركعت حمد و يك مرتبه جحد و پانزده مرتبه توحيد.
توسط najm164
شنبه مه 15, 2010 12:13 am
 
انجمن: ماه شعبان
مبحث: بيست و دوّم ماه شعبان
پاسخ ها: 3
بازديدها: 4326

فضيلت اين روز

بيست و دوّم ماه شعبان

روز : رفع حضرت عيسي (عليه السلام) به آسمان

تصوير
توسط najm164
شنبه مه 15, 2010 12:12 am
 
انجمن: ماه شعبان
مبحث: بيست و دوّم ماه شعبان
پاسخ ها: 3
بازديدها: 4326

مرسولات منتشره

روزنامه گاه شناسى : تقويم نجومي جامع

22 شعبان 1429
http://www.4shared.com/file/60260060/34 ... n1429.html

22 شعبان1430
http://www.4shared.com/file/124594024/9 ... n1430.html
توسط najm164
شنبه مه 15, 2010 12:11 am
 
انجمن: ماه شعبان
مبحث: بيست و دوّم ماه شعبان
پاسخ ها: 3
بازديدها: 4326

آئين هنگام

آئين هنگام

شب ببست و سوم شعبان:
نمازش سى ركعت است، در هر ركعت حمد و يك مرتبه سوره اذا زلزلت.
توسط najm164
شنبه مه 15, 2010 12:10 am
 
انجمن: ماه شعبان
مبحث: بيست و سوّم ماه شعبان
پاسخ ها: 3
بازديدها: 4423

فضيلت اين روز

بيست و سوّم ماه شعبان روز : بنابرنقلي ولادت حضرت امام علي (صلوات الله عليه) وفات ناصركبير فرزند نبيره امام سجاد (صلوات الله عليه) در اين روز، سنه 304، سيد ابو محمد اطروش حسين بن على بن الحسين بن عمر الاشرف بن امام زين العابدين در آمل وفات كرد و اين سيد جليل معروف به ناصر كبير و جد امى سيدين ابن طاو...
توسط najm164
شنبه مه 15, 2010 12:10 am
 
انجمن: ماه شعبان
مبحث: بيست و سوّم ماه شعبان
پاسخ ها: 3
بازديدها: 4423

مرسولات منتشره

روزنامه گاه شناسى : تقويم نجومي جامع

23 شعبان 1429
http://www.4shared.com/file/60334663/12 ... n1429.html

23 شعبان1430
http://www.4shared.com/file/125090989/6 ... n1430.html
توسط najm164
شنبه مه 15, 2010 12:09 am
 
انجمن: ماه شعبان
مبحث: بيست و سوّم ماه شعبان
پاسخ ها: 3
بازديدها: 4423

آئين هنگام

آئين هنگام

شب ببست و چهارم شعبان:
نمازش دو ركعت است، در هر ركعت حمد و ده مرتبه سوره نصر.
توسط najm164
شنبه مه 15, 2010 12:08 am
 
انجمن: ماه شعبان
مبحث: بيست و چهارم ماه شعبان
پاسخ ها: 3
بازديدها: 4113

فضيلت اين روز

بيست و چهارم ماه شعبان

روز : بنابرنقلي ولادت حضرت امام جواد (صلوات الله عليه) سال 195 هجرت

تصوير
توسط najm164
شنبه مه 15, 2010 12:08 am
 
انجمن: ماه شعبان
مبحث: بيست و چهارم ماه شعبان
پاسخ ها: 3
بازديدها: 4113

مرسولات منتشره

روزنامه گاه شناسى : تقويم نجومي جامع

24 شعبان 1429
http://www.4shared.com/file/60533746/1a ... n1429.html

24 شعبان1430
http://www.4shared.com/file/125308527/3 ... n1430.html
توسط najm164
شنبه مه 15, 2010 12:07 am
 
انجمن: ماه شعبان
مبحث: بيست و چهارم ماه شعبان
پاسخ ها: 3
بازديدها: 4113

آئين هنگام

آئين هنگام

شب ببست و پنجم شعبان:
نمازش ده ركعت است، درهر ركعت حمد يكمرتبه الهيكم التكاثر.
توسط najm164
شنبه مه 15, 2010 12:06 am
 
انجمن: ماه شعبان
مبحث: بيست و پنجم ماه شعبان
پاسخ ها: 3
بازديدها: 3990
قبليبعدي

بازگشت به جستجوي پيشرفته


Aelaa.Net