نتايج هماهنگ با عبارت جستجو شده : 21503

بازگشت به جستجوي پيشرفته

تركيبات شيمايي

اعضاي مختلف اين گياه داراي تانن ، نوعي ماده تلخ ، يك رزين و دانه آن نيز داراي يك ماده روغني ، آميدون و مواد آلومينوئيدي مي باشد. مواد مذكور در آلبومن دانه، واقع در زير پوسته خارجي آن وجود دارد از اين نظر براي درمان بيماريها، مصرف دانه له شده آن توصيه گرديده است. طبق بررسي هاي جديد، وجود ماده اي به ن...
توسط pejuhesh237
پنج شنبه سپتامبر 10, 2015 7:03 pm
 
انجمن: ع
مبحث: عکوب
پاسخ ها: 11
بازديدها: 1105

صور دارويي

http://aelaa.net/Ersaal/16/pic/apm-122_1z.jpg http://aelaa.net/Ersaal/16/pic/wmark.php.jpeg http://aelaa.net/Ersaal/16/pic/4562.jpg http://aelaa.net/Ersaal/16/pic/ScreenShot722.jpg برگ گياه به صورت تنطور و به مقدار 2-5 گرم در روز – دانه گياه به صور مختلف مانند گرد به مقدار 1 تا 2 گرم در روز- عصاره ...
توسط pejuhesh237
پنج شنبه سپتامبر 10, 2015 7:01 pm
 
انجمن: ع
مبحث: عکوب
پاسخ ها: 11
بازديدها: 1105

تحقیقات و تجربیات برای نتایج کاربرد درمانی عكوب

بررسي اثر محافظتي عصاره گياه خار مريم و ويتامين E بر سميت كبدي ناشي از سديم و الپروات در موش سفيد كوچك. سديم والپروات دارويي است كه در درمان و كنترل انواع صرع و تشنج بكار مي‏رود، يكي از عوارض اين دارو سميت كبدي آن مي‏باشد كه به دليل گستردگي و طولاني بودن دورة درمان، بر آن شديم تا با مطالعه و بررسي ...
توسط pejuhesh237
پنج شنبه سپتامبر 10, 2015 6:49 pm
 
انجمن: ع
مبحث: عکوب
پاسخ ها: 11
بازديدها: 1105

نسخه ها

و در جميع خواص قويتر از بستانى و مصلح مواد متعفنه و مخرج مواد غليظهء سينه است و مضر محرورين و مصلحش سركه و ترشيها است و طلاى اجزاى لطيفهء گل او با سركه جهة جرب و نطول طبيخ جميع اجزاى او جهة خزاز و رفع قمل نافعست .. کتاب تحفه حکیم مومن-طبع قدیم-ص87 متن مخزن الادويه مراجعه شد و مطالب آن موافق تحفه بو...
توسط pejuhesh237
پنج شنبه سپتامبر 10, 2015 6:32 pm
 
انجمن: ع
مبحث: عکوب
پاسخ ها: 11
بازديدها: 1105

خواص و كاربرد هاي گياه

و در جميع خواص قويتر از بستانى و مصلح مواد متعفنه و مخرج مواد غليظهء سينه است و مضر محرورين و مصلحش سركه و ترشيها است و طلاى اجزاى لطيفهء گل او با سركه جهة جرب و نطول طبيخ جميع اجزاى او جهة خزاز و رفع قمل نافعست.. کتاب تحفه حکیم مومن-طبع قدیم-ص87 متن مخزن الادويه مراجعه شد و مطالب آن موافق تحفه بود.
توسط pejuhesh237
پنج شنبه سپتامبر 10, 2015 6:31 pm
 
انجمن: ع
مبحث: عکوب
پاسخ ها: 11
بازديدها: 1105

منع مصرف

عوارض جانبي میوه خار مريم بي خطر محسوب مي شود و طبق نظر كميسيون E آلمان مصرف آن مجاز است. با اين حال در برخي بيماران اثر مليني خفيف گزارش شده است . همچنين ممكن است برخي افراد به اين گياه حساسيت نشان دهند. توصيه مي شود افرادي كه به گياهان خانواده كاسني آلرژي دارند از مصرف اين گياه نيز پرهيز نمایند م...
توسط pejuhesh237
پنج شنبه سپتامبر 10, 2015 6:26 pm
 
انجمن: ع
مبحث: عکوب
پاسخ ها: 11
بازديدها: 1105

طبع گياه:

گرم و خشك
توسط pejuhesh237
پنج شنبه سپتامبر 10, 2015 6:24 pm
 
انجمن: ع
مبحث: عکوب
پاسخ ها: 11
بازديدها: 1105

اجزائ مصرفي و سمي گياه

http://aelaa.net/Ersaal/16/pic/maxresdefault.jpg گرچه برگ هاي آن نيز مصرف دارويي دارد، اما قسمتي از گياه كه بر ديابت تاثير مي گذارد ميوه (بذر) آن است. هيچ جزئ ان سمي نيست. استفاده درماني از اين گياه، مدتها به علت عدم تشخيص آن از گونه هاي مشابه، بين مردم معمول نبوده است. از قرن 16 ميلادي به بعد، مصر...
توسط pejuhesh237
پنج شنبه سپتامبر 10, 2015 6:21 pm
 
انجمن: ع
مبحث: عکوب
پاسخ ها: 11
بازديدها: 1105

محل رويش

غالب نواحي اروپا و آسيا مي رويد.در دانمارك و انگلستان مخصوصا منطقه مديترانه تا ايران پراكندگي دارد شمال ايران: گرگان، گنبد كاووس، بين گرگان و نوده در ارتفاعات 150تا 500متري. مازندران: كلاردشت، بابل در ارتفاعات 450 متري، امارات در دره هزار در ارتفاعات 500متري، مغرب ايران، اذربايجان : دشت مرغان. كرمان...
توسط pejuhesh237
پنج شنبه سپتامبر 10, 2015 6:16 pm
 
انجمن: ع
مبحث: عکوب
پاسخ ها: 11
بازديدها: 1105

معرفي گياه عكوب

http://aelaa.net/Ersaal/16/pic/_Silybum_marianum0.jpg http://aelaa.net/Ersaal/16/pic/d_silybum_marianum_milk_our_ladys_thistle.jpg http://aelaa.net/Ersaal/16/pic/450px-Silybum_marianum01.jpg http://aelaa.net/Ersaal/16/pic/Silybum_marianum_fruits.jpg http://aelaa.net/Ersaal/16/pic/silybum_marianum_m...
توسط pejuhesh237
پنج شنبه سپتامبر 10, 2015 6:04 pm
 
انجمن: ع
مبحث: عکوب
پاسخ ها: 11
بازديدها: 1105
بعدي

بازگشت به جستجوي پيشرفته


Aelaa.Net