الآن به وقت مكه مكرمه: روز دوشنبه - و به وقت کشور شما (United States) (بدون ساعت تابستانی)
6 رمضان 1439 هجري قمري- 31 ثور 31 اردیبهشت 1397 هجري شمسي- 1179 عصر صاحب الأمر- 1492 ميلادي محمدي- 21 مه 2018